อีเมล
รหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
สวนเงินไร่ทอง 
 
ฮอร์โมนไข่
ทีมรักบ้านเกิด 10 พฤษภาคม 2556
นางสำลี นันท์ขุนทด เกษตรกรไร่นาสวนผสม ตำบลสีมุม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่ประสบความสำเร็จในการทำ น้ำหมักไข่ บำรุงต้น ดอกและผลแบบลดต้นทุน ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการ Famer Info. ทางด่วนข้อมูลการเกษตร เรื่องปุ๋ยหมักไข่บำรุงพืชผักให้หวานกรอบ เจริญเติบโตดี เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชผล ให้มีผลผลิตดี และช่วยลดการใช้สารเคมีภายในพื้นที่ ดังนี้
1,801
++ สูตรปุ๋ย ++

1.ไข่ไก่ 1 กิโลกรัม

2.ยาคูลย์ 2 ขวด

3.นมจืด 2 กล่อง

4.น้ำตาลทายแดง 1 กิโลกรัม

5.โหลแก้ว ขนาด 500 x500 เซนติเมตร

++ วิธีการทำ ++

นำไข่ไก่ 1 กิโลกรัม มาปั่นให้ละเอียด จากนั้นเทไข่ไก่เทลงในโหลที่เตรียมไว้ แล้วเทยาคูลย์ 2 ขวด นมจืด 2 กล่อง น้ำตาลทายแดง 1 กิโลกรัม ลงตามไป แล้วคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน จากนั้นหมักทิ้งไว้ 1 เดือน ก็สามารถนำไปใช้ได้

++ การนำไปใช้ ++

นำน้ำหมักไข่ จำนวน 10 ซีซี มาผสมกับน้ำเปล่า 200 ลิตร ใช้ฉีดพ่นหรือรดลงดินรอบบริเวณโคนต้นตามความต้องการทุก 5 -7 วัน เพื่อป้องกันพลี้ย ไรแดง ที่จะมากัดกินต้นผักและช่วยบำรุง ต้น ดอก ให้มีความแข็งแรง ทำให้ผัก มีผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ

++ ประโยชน์ ++

ช่วยกระตุ้นตาดอก ใช้ในการป้องกันพลี้ย ศัตรูพืชต่างๆที่จะมากัดกินต้นพืชได้ และช่วยทำให้ต้นพืชมีความแข็งแรง/ทำให้ผักหวานกรอบ ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ ลดต้นทุนในการผลิต

เรียบเรียงโดย : พรชัย พิมขุนทด เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา
------------------------------------- ^ ^ --------------------------------------
แหล่งอ้างอิง :
สำลี นันท์ขุนทด สัมภาษณ์, 14 ธันวาคม 2555.