การเพาะกล้าและการปลูกมะละกอฮอนแลนด์

จำนวนผู้ชม 2061 คน
พิมพ์หน้านี้
มะละกอ จัดเป็นไม้ผลที่เกษตรกรนิยมปลูกไม่น้อย ทั้งนี้เพราะเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว ผู้ปลูกสามารถปลูกแซม ในพืชหลักก่อนให้ผลผลิต หรือปลูกเป็นพืชหลักเพื่อจำหน่าย


 

ปลูกมะละกอฮอร์เเลนด์
วิธีการปลูกมะละกอฮอลแลนด์
สามารถปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ยกเว้นพื้นที่น้ำขัง ดินที่ เหมาะสมมีความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-5.0 ระยะปลูก 2.5x3 เมตร ไร่หนึ่งปลูกได้ 224 ต้น หากปลูกแล้ว ให้น้ำสม่ำเสมอมะละกอจะให้ผลผลิตที่ดีมาก ปุ๋ยที่ใส่ให้ เริ่มต้นที่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกสำหรับปุ๋ยวิทยาศาสตร์ใช้ สูตร 15-15-15 ระยะที่ติดผลอ่อน ก่อนการเก็บเกี่ยวใส่สูตร 13-13-21 ใส่รอบๆ ต้น จำนวน 1 ช้อนโต๊ะ ต่อต้น

เมื่อปลูกได้ 7-8 เดือนมะละกอฮอลแลนด์จะสุกแก่ เริ่มเก็บได้ ปริมาณผลผลิต หากดูแลปานกลาง จะได้ผลผลิตราว 5-8 ตัน ต่อไร่ วิธีการเก็บเกี่ยวนั้น เลือกเก็บเฉพาะผลที่สุก 5-10 เปอร์เซ็นต์คือผิวมีแต้มสีเหลืองเล็กน้อย


แหล่งที่มาของข้อมูล :
คุณจรินรัตน์ เนื้อไม้
ที่อยู่ : หมู่ที่6 ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก