เทคนิคการผสมเกสรสละ สวนธานินทร์ ใจห้าว

จำนวนผู้ชม 4935 คน
พิมพ์หน้านี้
จาการลงพื้นที่พูดคุยกับคุณธานินทร์ ใจห้าว จึงทำให้ทราบว่า ก่อนจะมาทำสวนสละ คุณธานินทร์เคยเป็นช่างซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ อยู่ในหมู่บ้าน ที่บ้านเลขที่ 28 หมู่ 14 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มาก่อน แต่ด้วยที่ครอบครัวบิดา มารดา มีอาชีพทำสวน ทำให้มีใจรักในอาชีพเกษตรไปด้วย มีความสนใจการปลูกสละมาก จึงได้ไปซื้อต้นพันธุ์สละ มาจากสวนอาทิตย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาทดลองปลูกบริเวณหลังบ้าน 2 ต้น ราคาต้นละ 350 บาท ผ่านไปได้ 2 ปี เห็นว่าสละที่ตนนำมาปลูกมีการเจริญเติบโตดีมาก จึงได้ติดต่อขอซื้อพันธุ์สละจากสวนอาทิตย์ เพิ่มอีก 100 ต้น ในราคาต้นละ 300 บาท++ ประวัติความเป็นมา ของสละสวนธานินทร์ ++

เมื่อประมาณ ปี 2541 ศึกษาเรียนรู้วิธีการปลูกและการดูแลรักษาจากตำรา จากสารคดีโทรทัศน์ที่สำคัญเจ้าของต้นพันธุ์ให้ความรู้คำแนะนำเป็นอย่างดี ในช่วงแรกการปลูกก็มีปัญหาเรื่องโรคเน่า ผลเน่า การผสมเกสร การให้ปุ๋ย การป้องกันกำจัดโรคและแมลง แต่เมื่อได้ศึกษาแล้วทำให้รู้ว่าต้องนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อลดรายจ่ายในการผลิตหรือลดต้นทุนในการผลิต จึงได้ทำการผลิตปุ๋ยหมักใช้เองในสวน สามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี ซึ่งปกติจะต้องใช้ปุ๋ยเคมี กอละ 2 กิโลกรัมต่อเดือน ได้นำเอาปุ๋ยหมักมาใช้ร่วมด้วย 1 กระสอบต่อกอ 2 เดือนใส่ครั้ง สามารถลดค่าปุ๋ยเคมีได้ไปครึ่งหนึ่ง คือในปัจจุบันนี้ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 จำนวน 1 กิโลกรัมต่อเดือน

นอกจากนี้แล้วยังใช้น้ำหมักชีวภาพ สูตรต่างๆ เช่นสูตรป้องกันกำจัดศัตรูพืช สูตรบำรุงต้น บำรุงผล ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดยใช้น้ำหมักชีวภาพ ในระบบสปริงเกอร์ เดือนละ 1 ครั้ง หัวเชื้อนำหมักชีวภาพที่ใช้ ได้รับการสนับสนุนจากหมอดินอาสา ของกรมพัฒนาที่ดิน มีการผลิตไว้ใช้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการทำปุ๋ยหมักแห้ง มีแนวคิดที่จะนำเอาทางใบสละ ที่ได้จากการตัดแต่งมาหั่นย่อยให้ละเอียด ซึ่งมองเห็นว่าดีกว่าปล่อยไว้ระหว่างแถวสละ ให้ย่อยสลายเอง ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างรวบรวมเกษตรกรที่สนใจ มารวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการขอรับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง


++ วิธีการปลูกสละของสวนธานินทร์ ++

เริ่มจากการขุดหลุมการปลูกเหมือนกับการเตรียมหลุมสำหรับปลูกไม่ยืนต้นทั่วไป โดยใช้ระยะปลูก 3-5 เมตร ไร่หนึ่งจะปลูกได้ 150 ต้น ในช่วงที่เริ่มปลูกสละใหม่ๆ คุณธานินจะปลูกกล้วยเป็นพืชแซมให้ร่มเงาแก่สละ เมื่อสละเริ่มโตใบถึงกันแล้วจึงเอากล้วยออก


++ การดูแลรักษาสละอินทรีย์ ++

1. การให้ปุ๋ยสำหรับการดูแล ต้นเล็กที่ยังไม่ให้ผล ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 2-3 กก./ต้น/ปี ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จำนวน 1 กก./ต้น/ปี เมื่อผ่านไป 3 ปี สละจะเริ่มให้ผลผลิต จึงจะใส่ปุ๋ยหมัก กอละ 1 กระสอบต่อเดือน และให้น้ำหมักชีวภาพทางระบบน้ำเดือนละ 1 ครั้ง

2. การให้น้ำ ต้องสม่ำเสมอทุกช่วงการเจริญเติบโต สละไม่ต้องการช่วงแล้ง เพื่อพักตัวเตรียมการออกดอกเหมือนพืชอื่น

3. การผสมเกสร คุณธานินทร์ จะนำสละต้นผู้มาปลูกไว้ในสวนด้วยประมาณ 3-5 ต้น เพื่อนำเอาละอองเกสรตัวผู้มาช่วยผสมเกสร(เนื่องจากสละเป็นพืชที่ไม่สมบูรณ์เพศ มีต้นตัวผู้และตัวเมียแยกกัน) โดยนำกระปุกดอกตัวผู้ที่บานแล้วมาเคาะหรือเลียบติดกับกระปุกดอกตัวเมีย โดยรอบ ต้นหนึ่งก็มีการช่วยผสมเกสรวันเว้นวัน เพื่อไม่ให้ติดผลต่อต้นมากเกินไป

4. การตัดแต่งหน่อและทางใบ สละจะแตกหน่อข้าง 3-4 หน่อ/ปี แต่จะเว้นไว้ไม่เกิน 4 ต้นต่อกอ ทางใบจำต้องตัดเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น โดยจะตัดทางใบด้านล่างของต้นที่ใบแก่ แห้ง และใบหักออก

5. การตัดแต่งทะลาย จะตัดให้เหลือ 6-8 กระปุก/ทะลาย นอกจากนี้ต้องทำการปลิดผล ให้เหลือ 15-20 ผล/กระปุก เอาเชือกฟางโยงทะลายยึดกับทางใบ เพื่อป้องกันศัตรูทำลาย ขณะนี้สวนธานินทร์ จะไม่นำเอาสารเคมีมาใช้ในสวนเลย พยายามหาวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชทุกชนิดด้วยสารชีวภาพ พร้อมทั้งการเก็บส่วนของผลที่เป็นโรคทำลาย เพื่อต้องการให้ได้ผลผลิตที่ได้ปลอดสารพิษ


การเก็บเกี่ยวผลสละ :

ต้องได้กำหนดเวลาการเก็บเกี่ยว ผลที่แก่พร้อมเก็บเกี่ยว สีเปลือกจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลไหม้เป็นสีน้ำตาลแดง หนามที่เปลือกแยกห่างจากกันมากขึ้นกว่าเดิม และปลายหนามจะงองุ้มไปทางต้นกับผล ไม่เก็บเกี่ยวก่อนกำหนดจะทำให้รสเปรี้ยวและฝาด

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว :

เมื่อเก็บแล้วก็นำมาคัดคุณภาพ บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม ส่งขายกิโลกรัมละ 60 บาท ขณะนี้ได้ผลผลิตเฉลี่ยวันละ 50 กิโลกรัม พื้นที่ปลูกรวมประมาณ 3 ไร่ หรือประมาณ 350 กอ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตของสวนให้เป็นที่รู้จัก จึงได้ทำเครื่องหมายติดปากถุงทุกถุงว่า "สละสวนธานินท์" ให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสละทุกลูกมีคุณภาพ และวางจำหน่ายบริเวณ บ้านเสาเภา หมู่ที่ 1 ถนนสายนครศรีฯ-สุราษฎร์ธานี ขอเชิญทุกท่านแวะซื้อหรือเข้าเยี่ยมชมสวนได้ทุกวัน สนใจรายละเอียเพิ่มเติม ติดต่อโทร. 081- 956-2709 "สละสวนธานินทร์" ยินดีต้อนรับทุกท่าน

---------------------------------------------

++ เทคนิคการผสมเกสรให้ต้นสละ ++

วิธีที่ 1 : ใช้ละอองเกสรของต้นระกำหรือต้นสะกำตัวผู้ มาเคาะใส่ละอองเกสรตัวเมียของต้นสละ สามารถผสมเกสรได้ทั้งวัน

วิธีที่ 2 :นำละอองเกสรของต้นระกำหรือต้นสะกำตัวผู้มาเคาะใส่กะละมัง ผึ่งลมให้แห้ง นำไปใส่ในที่พ่นเกสร แล้วนำไปพ่นใส่ในเกสรตัวเมียของต้นสละ

**หมายเหตุ** การผสมเกสรวิธีที่ 1 จะทำให้ต้นสละติดลูกมากกว่าวิธีที่ 2

ชม VDO Clip เทคนิคการผสมเกสรสละ สวนธานินทร์ ใจห้าว

--------------------------------- ^ ^ ----------------------------------
ที่มา :
คุณธานินทร์ ใจห้าว เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2551.สัมภาษณ์,30 ตุลาคม 2551