ข้าว
วงจรข้าว
ต้านทานแมลงศัตรูพืชด้วยวัตถุดิบทางธรรมชาติ
22 สิงหาคม 2555
1,660
ข้าว ถือเป็นสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันเรื่องต้นทุนการผลิตของเกษตรกรไทยยังอยู่ในระดับสูง อาจเป็นข้อเสียเปรียบเมื่อได้เปรียบเทียบกับหลายๆประเทศที่ทำการเกษตรที่มีต้นทุนต่ำกว่า ส่งผลให้ผลผลิตต่ำกว่าออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลในอนาคตต่อไปว่าสินค้าการเกษตรต้นทุนต่ำอาจเข้ามาตีตลาดในประเทศไทย ทำให้ผลผลิตไทยล้นตลาด ซึ่งก็จะส่งผลให้สินค้าของประเทศราคาตกต่ำตามทำให้เกษตรกรเกิดภาวะขาดทุนไม่ได้กำไร ดังนั้นหนทางแก้คือต้องเน้นไปที่เกษตรกรให้พยายามลดต้นทุนในการเพาะปลูกข้าว เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ก็จะทำให้เกษตรการอยู่รอด การลดต้นทุนอาจจะลดต้นทุนโดยการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากสุด
คุณธนกิจ เอมอยู่ เกษตรกรวัย 49 ปี วิทยากร ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ครบวงจร จากต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชัยนาท FM 105.50 Mhz เล่าว่า การทำการเกษตรต้องใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเป็นจำนวนมาก เพราะเผาตอซังและฟางข้าว แต่ถ้าลดการเผาตอซังและฟางข้าวก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อฤดูได้ร้อยละ 60 แต่การทำนาติดต่อกันและการเผาตอซังและฟางข้าวตลอดทั้งปีส่งผลให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะปุ๋ยสูตร 46-0-0 บางรายใส่ถึงไร่ละ 40-50 กก./ไร่ จึงได้พยายามหาวัสดุที่จะสามารถมาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี แบบประหยัด ปลอดภัย และปฏิบัติได้ จากการสำรวจในพื้นที่พบสาหร่ายหางกระรอกขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำจำนวนมาก จึงนำมาใช้ร่วมกับน้ำมะพร้าวซึ่งมีคุณค่าอาหาร เป็นส่วนประกอบร่วมกับวัสดุอื่นๆ ผสมผสานกับองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี และศูนย์เรียนรู้ภายใต้โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ฮอร์โมนสูตรสาหร่ายหางกระรอก เป็นฮอร์โมนที่ให้ธาตุอาหารไนโตรเจนสูง เหมาะสำหรับการบำรุงข้าว โดยนำวัสดุต่างๆ ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นเป็นส่วนผสมดังนี้
1. สาหร่ายหางกระรอกสด จำนวน 40 กก.
2. กากน้ำตาล จำนวน 20 กก.
3. หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่จำนวน 1 ลิตร
4. น้ำมะพร้าวสดใหม่ จำนวน 90 ลิตร
5. ถังหมักขนาด 200 ลิตร

วิธีทำ
นำสาหร่ายหางกระรอก กากน้ำตาล น้ำมะพร้าว หัวเชื้อจุลินทรีย์ ใส่ในถังหมักแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมต่างๆ ให้เข้ากัน ปิดฝาถังให้สนิท ตั้งวางในที่ร่ม หมักนาน 30 วัน แต่ต้องคนส่วนผสมทุกๆ 7 วัน

การนำไปใช้
กรองน้ำหมักสาหร่ายหางกระรอก จำนวน 1 ลิตร ผสมในน้ำ 200 ลิตร หรือ 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร นำไปฉีดพ่นเป็นปุ๋ยทางใบ ฉีดพ่นช่วงเช้า 05.00น.-09.00 น. หรือ 15.00 น.-18.00 น. โดยฉีดพ่นตั้งแต่ข้าวอายุ 10 วัน ทุก 15 วัน ไปจนข้าวอายุ 90 วัน จึงหยุด

ประโยชน์
1.ทำให้ข้าวเจริญเติบโตดี เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่เซลล์พืช
2.สามารถต้านทานการเข้าทำลายของแมลงศัตรูข้าวได้ดี
3.สามารถลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยยูเรียได้ถึง ประมาณ 700 บาท/ไร่ แต่จะใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ประมาณ 20 กก./ไร่

เรียบเรียงโดย : กาญจนา ทองคำ.เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชัยนาท
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ธนกิจ เอมอยู่. สัมภาษณ์,15 สิงหาคม 2555
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×