สัตว์น้ำจืด
ปลาดุก
วิธีการอนุบาลพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยให้ปราศจากโรค
21 พฤศจิกายน 2556
6,354
เกษตรกรผู้เลี้ยงพันธุ์ปลาดุก หลายท่านคงจะประสบกับปัญหาในการดูแลลูกปลาดุกที่ซื้อมาใหม่ ว่าควรดูแลหรืออนุบาลอย่างไรไม่ให้เกิดความเสียหาย ไม่ให้เกิดโรค หรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุดก่อนที่จะทำการเลี้ยงเพื่อจำหน่าย
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์คุณถัน ปั้นทองคำ เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดต่างๆมากมายเช่น ปลาดุกบิ๊กอุย ปลานิล ปลาสลิด ปลาหมอ เป็นต้น แห่งตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพิ่อจำหน่ายให้กับเพื่อนบ้านและผู้ที่สนใจนำไปเลี้ยงเพื่อประกอบอาชีพ คุณถันได้แนะนำกับทีมงานว่า การดูแลอนุบาลพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยก่อนที่จะนำไปเลี้ยงในกระชัง หรือตามบ่อเลี้ยงต่างๆที่เตรียมไว้นั้น มีวิธีการง่ายๆดังนี้

การอนุบาลพันธุ์ปลาดุก

1.เตรียมน้ำใส่ลังพลาสติกไว้ ใส่ด่างทับทิมลงไปประมาณ ปลายช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากันกับน้ำ ทิ้งไว้ 10 นาที จากนั้นนำลูกปลาดุกที่มีอายุประมาณ 45 วัน ใส่ลงไปในลังน้ำด่างทับทิม น้ำด่างทับทิมจะช่วยป้องกันไม่ให้ปลาดุกเกิดโรคต่างๆ ฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับตัวปลา ป้องกันปลาเสียดสีกัน ป้องกันการเกิดแผลที่จะเกิดขึ้นจากการเสียดสีของปลา เป็นต้น
2.นำลูกปลาดุกที่ล้างด่างทับทิมเรียบร้อยแล้วเทใส่ลงในบ่อปลาที่เตรียมไว้ขนาด กว้าง 2.50 เมตร ยาว 4 เมตร ขนาด 10 ตารางเมตร ใส่น้ำลงไปในบ่อ ประมาณ 30 เซนติเมตร(ใช้แหล่งน้ำตามธรรมชาติ) สามารถใส่ลูกพันธุ์ปลาดุกได้จำนวน 5 ,000 ตัว
3.ระยะเวลาในการอนุบาลพันธุ์ปลา ควรอยู่ที่ประมาณ 30 วัน หรือปลามีขนาด ยาว 4 นิ้ว ถึงจะเหมาะสมในการนำไปเลี้ยงต่อในกระชังหรือบ่อเลี้ยงแบบต่างๆ
4.การให้อาหารก็ให้อาหารปลาดุกตามปกติ เป็นอาหารที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด

***หมายเหตุ การเคลื่อนย้ายพันธุ์ปลาดุกไปเลี้ยงตามบ่อสามารถที่จะใช้วิธีการข้างต้นเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่จะเกิดจากการสีของปลาได้ด้วยเช่นเดียวกัน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
: ถัน ปั้นทองคำ. สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2556.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
24-29°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×