สัตว์ปีก
เป็ดเนื้อ
เทคนิคการใช้หอยเฉลียบผสมรำและหัวอาหารเลี้ยงเป็ดเนื้อบาบารี่
07 สิงหาคม 2556
2,899
ปัจจุบันราคาเป็ดสูงขึ้น จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรให้ความสนใจในการเลี้ยงเป็ดบาบารี่เป็นอาชีพเสริมกันเพิ่มมากขึ้น แต่ด้วยต้นทุนค่าอาหารที่แพง ดังนั้นเกษตรกรจึงควรมีความรู้ที่มากกว่าการเลี้ยงโดยทั่วๆไปแบบตามมีตามเกิด ดังนั้นคุณอภิชาติ แก้วกล้า นักวิชาการเกษตร สำนักงานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จึงได้แนะนำเทคนิคการใช้หอยเฉลียบผสมรำและหัวอาหารเลี้ยงเป็ดเนื้อบาบารี่ มาฝากสำหรับผู้ที่สนใจ ผ่านทาง สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. เพื่อจะได้นำไปใช้ต่อไป
เทคนิคการใช้หอยเฉลียบผสมรำและหัวอาหารเลี้ยงเป็ดเนื้อบาบารี่

วัสดุ-อุปกรณ์

- หัวอาหาร 1 กิโลกรัม
- รำ 500 กรัม
- หอยเฉลียบ 500 กรัม

วิธีการ
- ให้นำอาหารมาคลุกเคล้ากับรำ จากนั้นใส่หอยเฉลียบลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วจึงนำไปให้เป็ดกิน วันละ 2 มื้อ เช้า-เย็น แค่นี้เป็ดก็จะโตดี มีอัตราการแลกเนื้อเท่าๆกับการให้อาหารอย่างเดียว แต่ประหยัดต้นทุนได้มากกว่า ทำให้การเลี้ยงเป็ดครั้งนี้คุ้มทุน

**หมายเหตุ : หอยเฉลียบหาได้ตามพื้นที่ติดทะเล มีราคาต่ำหรือบางครั้งสามารถหาได้ฟรี เหมาะแก่เกษตรกรในพื้นที่ติดทะเล แต่หากไม่ติดทะเลก็สามารถหาซื้อได้ เพราะราคาถูก สามารถเก็บรักษาไว้ได้ด้วยความเย็น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อภิชาติ แก้วกล้า. สัมภาษณ์, 2 สิงหาคม 2556.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
24-29°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×