อีเมล
รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ทุ่งรวงทอง 
 
เตือนชาวนา ...อย่าซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากพ่อค้าเร่
ทีมรักบ้านเกิด 26 มิถุนายน 2555
พอถึงช่วงต้นฤดูฝนซึ่งถือว่าเป็นช่วงการเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูก โดยเฉพาะพี่น้องชาวนา หลายพื้นที่เกษตรกรเริ่มเตรียมความพร้อมสำหรับเริ่มฤดูปลูกข้าวรอบใหม่ และสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตรียมสำหรับชาวนาคือ "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ซึ่งหากเกษตรกรได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีแล้วก็จะทำให้การเพาะปลูกข้าวได้ผลผลิตที่ดี แต่การที่พี่น้องชาวนาจะได้มาซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีนั้นจะต้องเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ที่สำคัญเมล็ดพันธุ์ข้าวจะต้องมีมาตรฐานได้รับการรับรองจากกรมการข้าว และเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานโรคด้วย
3,083
คุณสวัสดิ์ หาญปราชญ์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดชัยนาท ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกัน ช่วงร่วมด้วยช่วยเกษตรกร วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 14.40 น. เตือนให้ชาวนาเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากร้านที่มีการรับรอง และเป็นพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรองจากกรมการข้าว อย่าหลงเชื่อพ่อค้าเร่ เพราะอาจสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรได้

คุณสวัสดิ์แจ้งว่า ช่วงนี้จะมีพ่อค้าเร่ตระเวนขายเมล็ดข้าว พันธุ์ กข.51 ให้กับชาวนา ซึ่งข้าวพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ข้าวที่เอกชนนำมาขายเอง ไม่ได้ผ่านการรับรองจากราชการ หรือ กรมการข้าวแต่อย่างใด ที่สำคัญเมล็ดข้าวพันธุ์ กข.51 นี้ เป็นพันธุ์ที่อ่อนแอมากไม่ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หากนำมาปลูกแล้วจะนำมาซึ่งความเสียหาย ได่แก่
1.เกษตรกรไม่สามารถขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวกับทางราชการได้ เพราะเป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่ผ่านการรับรอง
2.เป็นพันธุ์ข้าวที่อ่อนแอ ไม่ต้านทานต่อโรคและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ส่งผลให้ต้องเสียเงินในการใช้สารเคมีมากำจัด และต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้นตามมา

ข้อสังเกต หากเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.51 นั้น จะขายในราคาถูก และอาจจะสอดแทรกฉลากมากับข้าวพันธุ์ กข.41 และ พันธุ์พิษณุโลก2 ได้ เช่น ฉลากหน้ากระสอบติดว่า ข้าวพันธุ์ กข.41 แล้วแทรกฉลากว่าเป็น กข.51 แทน และแจ้งต่อเกษตรกรว่าติดฉลากผิด เป็นต้น นอกจากนี้ช่วงนี้ควรระวัง อย่าซื้อเมล็ดข้าวพันธุ์ กข.41พวง หรือ กข.41เอ ที่กำลังนำออกมาขายในช่วงนี้ด้วย เพราะไม่ผ่านการรับรองจากทางราชการ

สำหรับร้านค้าที่มีการลักลอบจำหน่ายเมล็ดข้าวพันธุ์ กข.51 ถือว่าผิดกฎหมาย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและเชื่อถือได้ เกษตรกรควรซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากร้านค้าที่เชื่อถือได้ และดูที่ฉลาก จะระบุเลขที่อนุญาต ที่เรียกว่าเลข พพ. ระบุไว้ชัดเจนจะดีที่สุด

สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่แนะนำให้ปลูกและผ่านการรับรองแล้วสำหรับนาปรัง ได้แก่ ข้าวพันธุ์ กข.29 กข.41 และ กข.47 ซึ่งทั้ง 3 พันธุ์นี้ ผ่านการรับรองจากกรมการข้าวแล้ว ผ่านการวิจัยว่าสามารถต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เหมาะสำหรับปลูกในนาชลประทาน ให้ผลผลิตสูง และช่วยลดการใช้สารเคมีได้เพราะต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนั่นเอง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับการเพาะปลูกนั้น สามารถสอบถามไปได้โดยตรงที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชัยนาท 056-431-372 และ ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้บ้านท่าน


แหล่งที่มาของข้อมูล : สวัสดิ์ หาญปราชญ์ . หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท.สัมภาษณ์,19 มิถุนายน 2555
เรียบเรียงโดย : จิดาภา พันธุ์ทอง . เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชัยนาท

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×