พืชผัก
ผักหวาน
เร่งรากกิ่งตอนผักหวานป่าด้วยกะปิ
24 กรกฏาคม 2555
22,966
คุณรับ พรหมมา เกษตรกรผู้ปลูกผักหวานป่า ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 12/1 ม. 7 ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ. สระบุรี นอกจากเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว เป็นหมอดินอาสา ประจำตำบลหนองบัวอีกด้วย มีพื้นที่ทำกิน 15 ไร่ แบ่งเป็น ทำนา 10 ไร่ ปลูกผักหวาน 1 ไร่ พืชหมุนเวียน ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ,พืชตระกูลถั่ว
การปลูกขายพันธุ์ผักหวานป่ามี 2 วิธี คือ การเพาะด้วยเมล็ดพันธุ์และการตอนกิ่ง โดยประชาชนส่วนใหญ่จะใช้วิธีขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดมากกว่าการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งเพราะการตอนกิ่งนั้นน้อยคนที่จะรู้จัก วิธีการตอนผักหวานป่าซึ่งต้องใช้เวลาและเทคนิคในการตอนและการปลูกจึงจะประสบผลสำเร็จ ในการตอนกิ่ง ผักหวานป่าประชาชนจึงใช้วิธีการเพาะเมล็ด ซึ่งขั้นตอนง่ายไม่ยุ่งยากเหมือนกิ่งตอนและกิ่งตอนก็มีราคาสูงมากกว่าต้นกล้าที่เพาะด้วยเมล็ดอีกด้วย ผักหวานป่าเป็นพืชที่ปลูกแล้วมีอายุการให้ผลผลิตหลายสิบปีและไม่มีศัตรูพืชรบกวนจึงเป็นพืชที่ปลอดสารพิษซึ่งผู้ปลูกไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพว่าได้รับสารพิษใด ๆ เพราะไม่ได้ใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่จะมารบกวนผักหวานป่าจึงมั่นใจได้ว่าผักหวานป่าเป็นพืชที่ปลอดสารพิษ 100 %

++ เคล็ดลับพิเศษคือ การตอนกิ่งโดยใช้กะปิ ++ มีวิธีดังนี้

1. ให้มัดควั่นกิ่ง เหมือนการตอนกิ่งทั่วไป โดยขึ้นอยู่กับอายุของกิ่งที่จะตอน ประมาณ 1-2 ปี

2. ใช้น้ำยาเร่งราก คือ กะปิ ผสมน้ำคลุกคลิกแล้วทาบริเวณที่ควั่นไว้

3. นำขุยมะพร้าวที่แช่น้ำ ประมาณ 2 วัน ผสมกับดินในอัตรา ขุยมะพร้าว 2 ส่วน ดิน 1 ส่วน

4. นำไปหุ้มบริเวณที่ตอน

5. สังเกตที่รากงอกออกมาก โดยประมาณ 1-2 เดือน โดยสังเกตที่รากออกมา

6. ขั้นตอนสุดท้ายตัดไปเพาะชำในโรงเพาะชำ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ที่มา :
ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี
----------- ^ ^ ------------
แหล่งอ้างอิง :
รับ พรหมมา ม. 7 ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
25-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×