พืชผัก
สาหร่าย
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลแบบเดี่ยวเสริมรายได้
03 ตุลาคม 2555
3,221
เนื่องจากในปัจจุบันอาชีพทำการประมงเพียงอย่างเดียวอาจมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครัวเรือน จึงทำให้เกษตรกรต้องหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ อาชีพหนึ่งที่น่าสนใจและสร้างรายได้ก็คือ การเลี้ยงสาหร่าย และถึงแม้สาหร่ายจะมีมากมายหลายชนิด แต่ก็มีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ จนมีการขยายการเพาะเลี้ยงโดยทำเป็นระบบฟาร์ม โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลซึ่งเป็นสาหร่ายในกลุ่มสาหร่ายสีเขียว มีลักษณะเป็นแผ่นบาง มีขนาดตั้งแต่เล็กมากต้องส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ไปจนถึงขนาด 65 เซนติเมตร พื้นผิวละเอียดและมีขอบหยัก มีความหนา 2 ชั้นของเซลล์ เจริญเติบโตโดยการแบ่งเซลล์ทั้งในแนวกว้างและแนวยาว แผ่ออกเป็นแผ่นและมีรอยจีบอยู่ตรงขอบ ซึ่งถือเป็นสาหร่ายอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจทำการขยายพันธุ์เพาะเลี้ยงเชิงการค้าไม่ต่างไปจากสาหร่ายเกลียวทองฯ ทั้งยังเพาะเลี้ยงได้ง่ายกว่า และสามารถทำเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้ไม่ยากนัก
คุณสุวรรณา วรสิงห์ นักวิชาการประมง ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้วิจัยสาหร่ายผักกาดทะเล ได้แนะนำวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลแบบง่ายๆ ในถังพลาสติก ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.จันทบุรี ช่วงร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของพี่น้องเกษตรกร เนื่องจากใช้ต้นทุนน้อย และสามารถดูแลควบคุมปัจจัยต่างๆในการเพาะเลี้ยงได้ง่าย เหมาะสำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจลองเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลในระยะแรกไว้ดังนี้

++ วัสดุ-อุปกรณ์ ++

-ถังพลาสติก (การเลี้ยงสาหร่ายทะเลแบบเดี่ยวสามารถทำในบ่อซีเมนต์หรือในถังพลาสติกขนาดใดก็ได้)

-สายต่ออากาศ (สายแอร์)+หัวทราย

-ปั๊มอากาศ

-พันธุ์สาหร่ายผักกาดทะเล

วิธีการเลี้ยงสาหร่ายทะเลแบบเดี่ยว : สามารถทำในบ่อซีเมนต์หรือในถังพลาสติกขนาดใดก็ได้ โดยการนำน้ำที่ผ่านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมาแล้ว/น้ำธรรมดาก็ได้เช่นกัน(น้ำต้องเป็นน้ำที่มีระดับความเค็ม 15 ppt ) เติมลงถังจนเต็ม มีการใช้อากาศแบบที่ใช้เหมือนในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป ใส่พันธุ์สาหร่ายลงในถัง เติมปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยเคมี ทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นอาหารให้กับการเจริญเติบโตของสาหร่าย ให้สาร่ายมีน้ำหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.04 –- 2.45 เท่าของน้ำหนักเริ่มต้นทุกๆ ระยะการเจริญเติบโตของสาหร่าย

++ ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล ++

1.แสงสว่างที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 5,000-8,000 ลักซ์

2.สาหร่ายผักกาดทะเลสามารถเจริญได้ที่ระดับความเค็ม 15ppt ขึ้นไป และเจริญเติบโตได้ดีที่สุดที่ 25 ppt

3.ระดับความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจนรวมในน้ำ(ปุ๋ย)อยู่ระหว่าง 0.5 -1 ppt

4. ค่า DO.pH อัลคาไลน์ ที่ใช้เลี้ยงสาหร่ายควรอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลการเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล สร้างรายได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด 205 ม.2 บ.อ่าวช่อ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทร.039-543334-5 ในวันและเวลาราชการ

เรียบเรียงโดย : นภาพร วันทะมาศ เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.จันทบุรี
---------------------------- ^ ^ -----------------------------
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
สุวรรณา วรสิงห์ .นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ. สัมภาษณ์ ,10 กรกฎาคม 2555
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×