เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
แก้อาการพริกใบหงิก ด้วยเงินเพียง 79 บาท
05 เมษายน 2560
22,886
จากภาวะเศรษฐกิจและข้าวของราคาแพงขึ้น ตลอดจนผู้บริโภคไม่นิยมเกษตรเคมีที่มีอันตราย เกษตรกรไทยสมัยใหม่จำต้องปรับกลยุทธิ์ในการผลิตให้เข้ากับยุคสมัย ซึ่งคุณสุรศักดิ์ ประสงค์ทิงษ์ ผู้ทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม ได้แนะวิธีลดต้นทุนในการป้องกันกำจัดศัตรูพริกสาเหตุที่ทำให้พริกมีอาการใบหงิกด้วยต้นทุนเพียง 79 บาทแต่ได้ผลชะงัด ไว้ดังนี้
อาการพริกใบหงิกที่เกิดจากแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ


++ สูตรการทำน้ำยาแก้พริกใบหงิก ด้วยต้นทุนเพียง 79 บาท++

1.ผงชักฟอก จำนวน 2 ซอง (เป็นเงิน 20 บาท)

2.น้ำยาล้างจาน 1 ขวด (เป็นเงิน 12 บาท)

3.ไฮเตอร์ขวดเล็ก 1 ขวด (เป็นเงินประมาณ 17 บาท)

4.ขิงแก่บดละเอียด 1 กิโลกรัม(เป็นเงินประมาณ 20 บาท)

5.ปูนขาว 1 กิโลกรัม (เป็นเงินประมาณ 10 บาท)

6. น้ำสะอาด จำนวน 5 ลิตร

รวมเป็นต้นทุนโดยประมาณ 79 บาท

วิธีการทำ : นำผงชักฟอก 2 ห่อ น้ำยาล้างจาน 1 ขวด ไฮเตอร์ 1 ขวด ขิงแก่บดละเอียด 1 กิโลกรัม ปูนขาว 1 กิโลกรัม ทั้งหมดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วทิ้งไว้ 1 คืน ก็สามารถนำไปใช้ได้

**คำนวณ ราคาไว้ ณ วันที่ 2-7-2551
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุรศักดิ์ ประสงค์ทิงษ์. สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2555
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
20-31°C
นครราชสีมา
22-32°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
22-29°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×