การคำนวณหาปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการตลอดระยะการเจริญเติบโตและการให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำ

จำนวนผู้ชม 740 คน
พิมพ์หน้านี้
เรียน อ.ฉลองชัยที่นับถือ รบกวนให้อาจารย์อธิบายวิธีการให้ปุ๋ยและสารเคมีไปกับระบบน้ำในพืชสวน พร้อมทั้งวิธีการคำนวณด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ (จาก คุณ วิชัย จ.นครราชสีมา)

ตอบ: ในพืชสวนจำพวกผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และ ไม้ผล นิยมให้ปุ๋ยไปพร้อมกับระบบน้ำชลประทานมานาน โดยเฉพาะในประเทสอิสราเอล ยุโรป และ อเมริกา ที่ผลิตพืชสวนในเชิงธุรกิจการให้ปุ๋ยไปพร้อมกับระบบการให้น้ำชลประทาน ทำให้ต้นไม้ได้รับปุ๋ยและสามารถนำไปใช้ได้ทันที แต่การเป็นปุ๋ยในความเข้มข้นน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง เช่น ให้ทุก 2-3 วัน ทุกสัปดาห์ หรือ ทุกวันก็ได้ โดยคำนวณปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการตลอดระยะการเจริญเติบโต เช่น ไนโตรเจน หากพืช ต้องการ 150 กรัมต่อต้นต่อฤดูกาลที่ผลเจริญเติบโต หากท่านใช้แอมโมเนีมซัลเฟต 21% ไนโตรเจน

หมายความว่า ไนโตรเจน 21 กรัม มาจากแอมโมเนียมซัลเฟต = 100 กรัม
หมายความว่า ไนโตรเจน 150 กรัม มาจากแอมโมเนียมซัลเฟต = 100*150/21 = 714 กรัม

สมมติ ในระยะผลเจริญเติบโต หากใส่ปุ๋ยร่วมกับน้ำด้วยแอมโมเนียมซัลเฟต 10 ครั้ง ครั้งหนึ่งจะใช้ปุ๋ย เท่ากับ 714/10 = 71.4 กรัม / ต้น

หากมี ต้นไม้ 200 ต้น ต้องใส่ปุ๋ยในถัง
= 200 * 71.4
= 14,280 กรัม / ถัง

ไนโตรเจน อาจคิดจากปุ๋ยชนิดอื่นๆ ได้อีก เช่น ยูเรีย 46% ไนโตรเจน แคลเซียมไนเตรท 15% ไนโตรเจน

ปุ๋ยฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ก็คำนวณได้จากแม่ปุ๋ยเช่นกัน แต่จะไม่ใช่ปุ๋ยผสมสำเร็จที่ใส่ทางดินมาให้ เพราะจะทำให้ที่กรองอุดตันและหัวอุดตัน ระบบชลประทานเสียหาย

--------- ^ ^ ----------
ที่มา :
รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐและคณะ.เปิดซองสารพันปัญหา"การให้ปุ๋ยและสารเคมีไปกับระบบน้ำในพืชสวนคำนวณอย่างไร".วารสารเคหการเกษตร ประจำเดือน มกราคม 2555.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก:http://www.kehakaset.com/