ข้าว
พันธุ์ข้าว
การจำแนกพันธุ์ข้าวตามปฏิกิริยาต่อช่วงแสง
03 พฤศจิกายน 2554
2,813
การจำแนกพันธุ์ข้าวตามปฏิกิริยาต่อช่วงแสง แบ่งได้ 2 ชนิด
1.พันธุ์ที่มีความไวต่อช่วงแสง (Sensitive Varieties) ข้าวเหล่านี้จะเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตได้ก็ต่อเมื่อมีช่วงแสงที่พอเหมาะเท่านั้น กล่าวคือจะใช้ระยะที่มีช่วงแสงยาวหรือกลางวันยาว (long-day) สำหรับการเจริญเติบโตทางส่วนต่างๆด้านลำต้น (Vegetative growth) ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน และเมื่อย่างเข้าช่วงวันสั้น (Short-day) ซึ่งเป็นต้นฤดูหนาว ข้าวจะเปลี่ยนมาเจริญทางด้านการให้ผลผลิต (Reproductive growth) เพราะฉะนั้น ข้าวเหล่านี้สามารถปลูกได้เฉพาะข้าวนาปีเท่านั้น เช่น กข.6, กข.13, กข.15, นางพญา 132, ข้าวดอกมะลิ 105, เหนียวสันป่าตอง ฯลฯ

2.พันธุ์ที่ไม่มีความไวต่อแสง (Non sensitive Varieties) เป็นข้าวที่ไม่ค่อยมีความผันแปรต่อช่วงแสง กล่าวคือในข้าวแต่ละพันธุ์จะมีอายุนับตั้งแต่วันงอกถึงวันที่ข้าวแก่เก็บเกี่ยวได้ มีอายุจำนวนวันที่ค่อนข้างแน่นอน ช่วงแสงจะเป็นอย่างไรก็ตาม ข้าวจะมีการเจริญเติบโตเรื่อยๆเมื่อครบอายุข้าวก็จะออกรวงให้เก็บเกี่ยวได้ ฉะนั้นช่วงอายุทั้งในระยะ vegetative และ reproductive จึงแน่นอน สามารถเพราะปลูกได้ทุกฤดูกาล ถ้ามีน้ำอย่างเพียงพอ เช่น กข.1, กข.2, กข.3, กข.4, กข.5, กข.7 กข.9 เป็นต้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อาคม กาญจนประโชติ.เอกสารคำสอนวิชาธัญพืช.ภาควิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
23-28°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
22-28°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×