สัตว์เศรษฐกิจ
มดแดง
เลี้ยงมดแดงนอกฤดูอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
07 พฤษภาคม 2556
4,559
มดแดงเป็นมดที่เรารู้จักกันทั่วไป นอกจากช่วยในการควบคุมศัตรูพืชบางชนิดแล้ว ไข่มดแดงยังสามารถนำมาบริโภคเป็นอาหารได้อีกด้วย แต่เนื่องจากไข่มดแดงนั้นหาทานได้ยาก เพราะจะมีผลผลิตเฉพาะฤดูกาลเท่านั้น จึงทำให้มีราคาสูง การเลี้ยงมดแดงนอกฤดูจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกร
การเลี้ยงมดแดงถ้าเรารู้เทคนิคและวิธีการเลี้ยงก็จะทำให้มีผลผลิตไข่มดแดงมากขึ้น ซึ่งวันนี้อาจารย์ไพรัตน์ ชื่นศรี แห่งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้านแสงจันทร์ ได้แนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงมดแดงนอกฤดูไว้ดังนี้

วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับการเลี้ยงมดแดง
1.ขวดน้ำอัดลมพลาสติกขนาดใหญ่ 1.25 ลิตร พร้อมฝา จำนวน 5-10 ขวด
2.เชือกด้ายสีแดง(ไนล่อน)ความหนาขนาดเชือกว่าว
3.กิ่งไม้ ความยาว 1 ฟุต 10-20 อัน เพื่อทำเป็นสะพานทางลงไปกินน้ำและ อาหาร
4.ลวด ขนาดยาว 1-2 ฟุต หรือตามขนาดรอบวงของต้นไม้ 5-10 ขด
5.เศษอาหาร พวกกระดูก ก้างปลา หัวปลา ปู กุ้ง เศษอาหารอื่นที่หาได้ น้ำ
6.มีดเล็ก คัทเตอร์ คีมตัดลวด ถุงปุ๋ย พร้อมเชือกฟางมัดถุง
ขั้นตอนวิธีการทำ
1.สังเกตดูบริเวณป่าที่จะเลี้ยงมดแดงจะต้องมีต้นไม้อย่างน้อย 5 - 10 ต้น เป็นไม้ผล หรือไม้พื้นเมืองก็ได้ มดแดงจะชอบอยู่อาศัยพื้นที่ป่า และพื้นที่ที่มีต้นไม้ใบอ่อน
2.ตัดขวดน้ำอัดลมพลาสติก โดยแบ่งครึ่ง 2 ส่วน ล้างน้ำให้สะอาด นำมาเจาะรู 2 รู เพื่อทำการผูกลวดใส่กับต้นไม้
3.ส่วนที่มีฝาขวดใช้ใส่อาหารเพราะถ้ามีน้ำขังสามารถเปิดฝาให้น้ำระบายออกได้
4.ส่วนที่เป็นก้นขวดให้ใส่น้ำ และนำกิ่งไม้ใช้เชือกผูกกับต้นไม้เป็นทางลงโดยหย่อนพาดลงในขวดที่ตัดใส่น้ำและอาหาร
5.ขึงเชือกโดยผูกติดกับต้นไม้และผูกโยงเชือกระหว่างต้นไม้เป็นถนนเส้นทางเดินไปมาของมดระหว่างต้นไม้
6.การเลี้ยงหลังจากจัดเตรียมเส้นทางและเลือกต้นไม้ไว้แล้วให้ไปหารังมดแดง นอกพื้นที่ ยิ่งไกล ยิ่งดีเพื่อไม่ให้เกิด*เลือดชิด(การผสมพันธุ์ในสายพันธุ์เดียวกัน)เพราะถ้าเลือดชิดจะทำให้การเกิดไข่น้อย
7.หลังจากที่เลือกได้รังมดแดงแล้วให้ทำการตัดรังมดแดงใส่ในถุงปุ๋ยรังละถุง
8.นำรังมดแดงที่ตัดมาได้เอาปล่อยในตอนเย็น โดยมัดถุงปุ๋ยที่ใส่มดแดงไว้กับต้นไม้ ตอนเช้าค่อยให้น้ำและอาหารที่เตรียมไว้ในขวดน้ำอัดลมที่มัดติดต้นไม้ มดแดงก็จะไต่ออกมาและสร้างรังใหม่เอง
การดูแลและให้อาหาร
อาหารที่ให้จะเป็นเศษอาหารและเปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละ 1ครั้ง คอยดูแลเรื่องมดดำที่เป็นศัตรูสำคัญของมดแดงเพราะถ้ามีมดดำมาก มดแดงจะหนี หากฝนไม่ตกให้ทำการฉีดน้ำใส่ใบหรือฉีดใส่ต้นไม้ในช่วงเย็นๆ เดือนละ 1-2 ครั้ง ในช่วงฤดูหนาวและร้อน มดแดงก็จะเพิ่มจำนวนได้มากขึ้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
คุณไพรัตน์ ชื่นศรี ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์
ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×