ทุ่งรวงทอง 
 
งานข้าวเหนียวสันป่าตอง
จำนวนผู้ชม 1,253 คน
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ผ่านการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง


นางธารทิพย์ ทองงามขำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อำเภอสันป่าตองร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่สันป่าตอง ได้จัดทำโครงการการจัดงาน ข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตอง และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสันป่าตอง

โดยกำหนดจัดงาน ในวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ โดยในงานมีกิจกรรมประกวดพันธ์ข้าว การออกร้านแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และสินค้าวิสาหกิจชุมชน การประกวดข้าวเหนียวสันป่าตอง การแข่งขันส้มตำลีลา การประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเหนียวสันป่าตอง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนชาย-หญิง นิทรรศการจากส่วนราชการต่างๆ การแสดงบนเวที และวงดนตรีตลอดงาน

สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและกำหนดการได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-5331-1713

เนื้อหาข่าว - ภายใต้ความร่วมมือกับสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station จ.เชียงราย