ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
การเลี้ยงปลาด้วยอาหารสูตรประหยัดต้นทุน
20 มีนาคม 2556
1,992
การนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาผสมเป็นอาหารปลาก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสามารถทำได้ง่าย ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก แต่ต้องคำนึงถึงการเจริญเติบโตของปลาให้ใกล้เคียงกับปลาที่ให้อาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียว จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้
คุณพูลจิตต์ กาลพัฒน์ ประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนภูเงิน ตำบลภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าของศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบจังหวัดศรีสะเกษ(สวนลูกนายพล) ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่Farmer info. ประจำสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี โดยแนะนำวิธีการเลี้ยงปลาด้วยอาหารสูตรประหยัดต้นทุนด้วยวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาผสมเป็นอาหารที่สามารถนำไปใช้เลี้ยงปลาได้ทุกชนิดทั้งปลากินพืชและปลากินเนื้อ แต่จะต้องเลือกเอาวัตถุดิบอาหารที่จะช่วยให้ปลาจะเจริญเติบโตได้ดี ได้น้ำหนักใกล้เคียงกับปลาที่ให้อาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียว จึงจะทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าอาหารปลาได้ ดังนี้

วัตถุดิบ/ส่วนผสม :
1. พืชผัก(ผักบุ้ง,บอน,ผักตบชวา,กระเฉดน้ำ) 3 ส่วน
2. ปลายข้าวหรือข้าวกล้อง 1 ส่วน
3. รำข้าว
4. น้ำสะอาด

ขั้นตอน/วิธีการทำ :
1. นำเอาพืชทั้งหมดที่ได้มาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ
2. นำผักที่สับแล้วไปต้มกับน้ำสะอาดพร้อมกับปลายข้าวหรือข้าวกล้องตามอัตราส่วนที่กำหนด โดยเติมน้ำให้พอท่วมตลอดเวลาจนข้าวสุก ให้ได้อาหารต้มพอขลุกขลิก ส่วนผสมไม่แห้งหรือไม่แฉะจนเกินไป
3. พักอาหารที่ต้มไว้ให้เย็น โดยปล่อยทิ้งไว้อีก 1 คืน

หมายเหตุ :
- ปลาจะกินอาหารได้ดีหลังจากปล่อยให้อาหารมีกลิ่นเหม็นบูดเล็กน้อย(ปล่อยทิ้งไว้ 1 คืน)
- กรณีใช้ปลายข้าวเป็นวัตถุดิบ ให้ผสมรำข้าวอัตราส่วนตามความเหมาะสมก่อนให้อาหารปลา
- กรณีใช้ข้าวกล้องเป็นวัตถุดิบส่วนผสม ไม่ต้องผสมรำข้าวก็ได้ เนื่องจากข้าวกล้องมีส่วนประกอบของรำข้าวอยู่แล้ว

การให้อาหารปลา :
- โดยให้อาหารผสมสลับกับการให้อาหารสำเร็จรูป หรือให้อาหารผสมเพียงอย่างเดียว เช้า(08.00น.)และเย็น(16.00น.)ทุกวัน ปลาจะเจริญเติบโตได้ดี ได้น้ำหนักใกล้เคียงกับการให้อาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียว


เรียบเรียงโดย : อภัย นามเพ็ง เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พูลจิตต์ กาลพัฒน์. สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2556.
   
เรื่องใหม่ล่าสุด
x
ห่อนึ่งไก
23 กุมภาพันธ์ 2561
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×