ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
การทำอาหารปลาแบบลอยน้ำลดปัญหาน้ำเน่าเสียช่วงหน้าหนาว
01 กุมภาพันธ์ 2556
3,783
ในช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่ปลากินอาหารน้อยลง เนื่องมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้อาหารปลาที่เหลือตกค้างจากการกินของปลาจมลงก้นบ่อเลี้ยงปลา ทำให้น้ำในบ่อเลี้ยงปลาเกิดการเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงตัวปลาที่เลี้ยงไว้อาจจะเกิดอาการช็อกตายเพราะขาดออกซิเจนจากน้ำที่เน่าเสีย ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาขาดทุน เพราะเนื่องจากช่วงหน้าหนาวนอกจากปลาจะกินอาหารน้อยทำให้ปลาเจริญเติบโตช้า แล้วยังมีอาการช็อกตายจากสภาพน้ำที่เน่าเสียอีกด้วย
คุณจรัสศรี บ่อแก้ว ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนวิมานดิน ต.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ Farmer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดอุบลราชธานี FM 102.75 MHz. ว่า ช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่ปลากินอาหารน้อยลง เนื่องจากปลาเกิดสภาวะความเครียดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้บางครั้งอาหารปลาที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาให้ปลากินในปริมาณที่ปกติ แต่ปลากลับกินอาหารไม่หมด จึงทำให้อาหารปลาที่เหลือตกค้างจมลงก้นบ่อ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียตามมา จึงได้แนะนำวิธีการทำอาหารปลาแบบลอยน้ำที่ช่วยในการบำบัดน้ำเสียได้ โดยมีส่วนผสมและวิธีทำดังนี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
จรัสศรี บ่อแก้ว. สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
21-28°C
เชียงใหม่
21-25°C
นครราชสีมา
17-27°C
ชลบุรี
21-28°C
นครศรีธรรมราช
25-26°C
ภูเก็ต
24-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×