ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
การทำอาหารปลาแบบลอยน้ำลดปัญหาน้ำเน่าเสียช่วงหน้าหนาว
01 กุมภาพันธ์ 2556
2,054
ในช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่ปลากินอาหารน้อยลง เนื่องมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้อาหารปลาที่เหลือตกค้างจากการกินของปลาจมลงก้นบ่อเลี้ยงปลา ทำให้น้ำในบ่อเลี้ยงปลาเกิดการเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงตัวปลาที่เลี้ยงไว้อาจจะเกิดอาการช็อกตายเพราะขาดออกซิเจนจากน้ำที่เน่าเสีย ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาขาดทุน เพราะเนื่องจากช่วงหน้าหนาวนอกจากปลาจะกินอาหารน้อยทำให้ปลาเจริญเติบโตช้า แล้วยังมีอาการช็อกตายจากสภาพน้ำที่เน่าเสียอีกด้วย
คุณจรัสศรี บ่อแก้ว ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนวิมานดิน ต.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ Farmer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดอุบลราชธานี FM 102.75 MHz. ว่า ช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่ปลากินอาหารน้อยลง เนื่องจากปลาเกิดสภาวะความเครียดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้บางครั้งอาหารปลาที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาให้ปลากินในปริมาณที่ปกติ แต่ปลากลับกินอาหารไม่หมด จึงทำให้อาหารปลาที่เหลือตกค้างจมลงก้นบ่อ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียตามมา จึงได้แนะนำวิธีการทำอาหารปลาแบบลอยน้ำที่ช่วยในการบำบัดน้ำเสียได้ โดยมีส่วนผสมและวิธีทำดังนี้
วัตถุดิบส่วนผสม
1.ข้าวเหนียวนึ่งสุกแช่น้ำ หรือข้าวเย็นที่เหลือจากการรับประทาน จำนวน 1 กิโลกรัม
2.น้ำหมักชีวภาพอีเอ็ม หรือน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย จำนวน 250 ซีซี
3.กากมะพร้าว จำนวน 3 กิโลกรัม
4.กากน้ำตาล จำนวน 1 กิโลกรัม
5.รำอ่อน จำนวน 1 กิโลกรัม

วิธีทำ
1.นำเอาข้าวเหนียวแช่น้ำ กากมะพร้าว รำอ่อน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่ในกะละมังหรือภาชนะที่เหมาะสม
2.เทน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพอีเอ็ม หรือน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย และกากน้ำตาล ผสมให้เข้ากัน
3.แล้วนำส่วนผสมในข้อ 1 และข้อ 2 มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน หากยังข้นเกินไปก็ค่อยๆรินน้ำสะอาดใส่ จนส่วนผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน
4.เมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้ว ความชื้นเหมาะสมแล้วก็ให้ปั้นเป็นก้อนกลมๆ เท่ากำปั้น เพื่อให้ง่ายในการใช้งาน
5.เมื่อปั้นเป็นก้อนเสร็จแล้วนำไปพึ่งลมในที่ร่มให้แห้งสนิท ประมาณ 5-7 วัน ก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

ประโยชน์และการนำไปใช้
1.ใช้เป็นอาหารสำหรับปลากินพืช โดยโยนลงในบ่อเลี้ยงปลา ให้ปลากิน 10 วัน/ครั้งๆละประมาณ 10 ลูก
2.แก้ปัญหาปลากินอาหารน้อยในช่วงหน้าหนาวได้ เนื่องจากอาหารปลาสูตรนี้จะลอยอยู่บนผิวน้ำได้นาน ปลาก็จะกินอาหารได้เรื่อยๆ
3.ถ้าหากปลากินอาหารแบบลอยน้ำนี้ไม่หมด ก็จะไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย เพราะอาหารแบบลอยน้ำสูตรนี้สามารถบำบัดน้ำเสียในบ่อได้ด้วย
เรียบเรียงโดย : อานนท์ ขันติวงษ์ เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
จรัสศรี บ่อแก้ว. สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
24-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×