อีเมล
รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ปศุสัตว์เศรษฐี 
 
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ นัดแก้ราคาตกต่ำ 15 ธันวาคมนี้
ทีมรักบ้านเกิด 11 ธันวาคม 2555
การผันผวนของราคาสุกรหน้าฟาร์มยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยยังคงประสบกับปัญหาการขาดทุน ล่าสุดราคาสุกรหน้าฟาร์มมีการปรับลดลง กิโลกรัมละ 1 บาท ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังคงสร้างความวิตกกังวลให้แก่เกษตรกรรายย่อยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
476
จากการสัมภาษณ์ คุณเกศขนก ทองแกมแก้ว เลขานุการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ ผ่านทางโทรศัพท์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา คุณเกศขนก ทองแกมแก้วได้เปิดเผยว่า ทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ได้มีการนัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2555 ขึ้น ในวันที่ 15 ธันวาคม 2555 นี้ ณ ห้องปทุมลาภ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ซึ่งสำหรับการประชุมในครั้งนี้ ยังคงมีวัตถุประสงค์เดิม ก็คือ การแก้ปัญหาราคาสุกรตกต่ำ หลังจากที่มีการประกาศปรับลดราคาสุกรหน้าฟาร์มลงกิโลกรัมละ 1 บาท ทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้จึงนัดประชุมเพื่อปรึกษาและแลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาของแต่ละพื้นที่ของสมาชิกในสมาคม
และด้วยโอกาสนี้ทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้จึงขอเรียนเชิญพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทุกท่านมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อช่วยกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาราคาสุกร เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยกัน
แหล่งที่มาของข้อมูล : เกศขนก ทองแกมแก้ว. เลขานุการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้. สัมภาษณ์, 9 ธันวาคม 2555.
เรียบเรียงโดย : พรชนก อุสส่าห์กิจ. เจ้าหน้าที่ Farmer info. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน นครศรีธรรมราช.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×