ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
สาระน่ารู้จากสัตว์
หลักสำคัญในการเริ่มต้นเลี้ยงปลาให้ประสบผลสำเร็จ
30 มีนาคม 2560
3,285
ทุกวันนี้เกษตรกรเริ่มหันมาเลี้ยงปลากันมากขึ้น เพราะรายได้ดี สามารถเลี้ยงเป็นงานอดิเรก หรือเลี้ยงเป็นอาชีพประจำของครอบครัว สามารถทำรายได้ให้กับผู้เลี้ยงได้มาก แต่ทั้งนี้หากคิดจะทำจริงจังก็ควรจะศึกษาข้อมูลให้ชัดเจน แนวทางในการเลี้ยง สอบถามจากผู้มีประสบการณ์ตรงหรือหาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ว่าต้องการเลี้ยงปลาอะไรจะเลี้ยงให้ได้ ต้องศึกษาหาข้อมูลอย่างเจนเพื่อป้องกันการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น จากการสัมภาษณ์ นายสุชาติ จุลอดุง เกษตรกรกับประสบการณ์การเลี้ยงปลาและขยายพันธุ์ปลามากว่า 15 ปี แห่งอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยคุณอรวรรณ รักษาผล ในรายการ Farmer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ช่วงคลินิกเกษตร เวลา 14.30 น. วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 ในหัวข้อเรื่อง หลักการและปัจจัยสำคัญในการเริ่มต้นเลี้ยงปลาให้ประสบความสำเร็จนั้นควรจะต้องศึกษาข้อมูลในเรื่องใดบ้าง
นายสุชาติ จุลอดุง กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ที่จะเริ่มต้นเลี้ยงปลาส่วนมากจะมาจากเห็นว่าเกษตรกรที่เลี้ยงปลามาก่อนหน้าที่เลี้ยงแล้วประสบผลสำเร็จ ก็เลยคิดอยากจะเลี้ยงบ้าง เห็นว่าเลี้ยงปลาอะไรก็เลี้ยงตามโดยไม่คำนึงถึงสภาวะตลาดและสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวในขณะนั้น ทำให้เกษตรกรบางรายประสบกับภาวะการขาดทุนเลี้ยงแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ นายสุชาติ จุลอดุง จึงได้แนะนำถึง หลักการและปัจจัยสำคัญในการเริ่มต้นเลี้ยงปลาให้ประสบความสำเร็จนั้นควรจะต้องศึกษาข้อมูลดังนี้

1.การเลือกพื้นที่
หากเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมก็จะสามารถลดต้นทุนได้ในระยะยาว เช่น
1.1การคมนาคมที่สะดวก สาธารณูปโภคพร้อม
1.2ใกล้แหล่งน้ำ
1.3ดินเก็บน้ำได้ดี หากดินไม่สามารถเก็บน้ำได้ก็จะมีต้นทุนค่าสูบน้ำเพิ่มมากขึ้น
1.4.ขุดบ่อไปทิศทางเดียวกับกระแสลม เพื่อเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ
1.5ความลึกต้องเหมาะสม กล่าวคือ สามารถเก็บน้ำได้ลึกประมาณ 1.20-1.50 เมตร หากลึกมากเกินไป แสงแดดไม่สามารถส่องถึงพื้นได้ ก็ทำให้การย่อยสลายสารอินทรีย์หรือของเสียต่างๆได้ไม่ดีทำให้เกิดแก๊สไข่เน่า

2.การเลือกชนิดปลาที่จะเลี้ยง
2.1 พิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการเลี้ยง
-เลี้ยงเพื่อยังชีพ
-เลี้ยงเพื่อการค้า
2.2เงินทุน ต้องมีเงินเพียงพอ
2.3ต้องรู้จักปลาให้มาก หมายถึง อุปนิสัย การกินอาหาร การใช้ออกซิเจน และข้อจำกัดอื่นๆของปลาชนิดนั้น

3.การเตรียมบ่อ
3.1กำจัดศัตรูปลาออกให้หมด ข้อนี้สำคัญมาก
3.2กำจัดวัชพืช
3.3ลอกเลน
3.4ลงปูนขาว 160 กิโลกรัม/ไร่

4.การลดต้นทุนการผลิต
โดยเฉพาะต้นทุนค่าอาหาร ซึ่งพบว่าต้นทุนมากกว่า 50 % เป็นค่าอาหาร หากเราสามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้มากเท่าไหร่ ก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเกษตรกรผู้ลี้ยงปลาควรพิจารณาถึงวัตถุดิบในท้องถิ่นที่หาได้ง่าย ราคาถูกมาใช้ อย่างเช่น จังหวัดชุมพรมีโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันมาก เกษตรกรก็สามารถใช้กากปาล์มน้ำมันมาเป็นส่วนประกอบของอาหารปลาได้ นอกจากนี้ก็มีปลาเป็ด เศษผัก ผลไม้ เหล่านี้ เป็นต้น

5.ฤดูกาลเลี้ยงปลา
ต้องมีการวางแผนการเลี้ยงปลาให้เหมาะสมกับฤดูกาลและพื้นที่ในการเลี้ยง กล่าวคือ หากพื้นที่ลุ่ม มีน้ำท่วมก็ต้องหลีกเลี่ยง หรือหาวิธีการป้องกันในการเลี้ยงปลาในฤดูฝน เป็นต้น
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
25-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×