เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ถ้าอยากปลูก"ถั่วฝักยาว"แล้วรวย...ต้องอ่าน!!
04 พฤษภาคม 2560
3,623
ถั่วฝักยาว เป็นพืชตระกูลถั่วที่นิยมบริโภคในรูปของพืชผักกันอย่างแพร่หลาย สามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี มี 2 สายพันธุ์หลัก ๆ คือ พันธุ์ถั่วเนื้อ(ฝักอวบ ไม่ยาวมาก เนื้อเยอะ) และ พันธุ์ถั่วเส้น(มีฝักเรียว ยาวสวย เนื้อไม่เยอะ ) จากพันธุ์ตั้งต้นได้มีการแตกออกเป็นอีกหลายสายพันธุ์ ตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้พัฒนา โดยสายพันธุ์ถั่วฝักยาวส่วนใหญ่ในประเทศไทย จะปลูกและให้ผลผลิตดีในช่วงฤดูฝน ฤดูร้อน-หนาวมักให้ผลผลิตน้อย นอกจากนี้ยังเป็นพืชที่พบว่ามีโรค-แมลงรบกวนมาก จึงมีการใช้สารเคมีเข้าไปจัดการกันมาก เมื่อมีการสุ่มสำรวจพืชผักที่มีสารพิษตกค้างในทุกๆ ปี ถั่วฝักยาวจึงเป็นพืชที่มีสารเคมีตกค้างติดอันดับ 1 ใน 10 ของตัวอย่างที่ทำการสุ่มตรวจ โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา ผลการสำรวจสารพิษตกค้างของ Thai-Pan พบว่าในถั่วฝักยาวมีสารพิษตกค้างติดอันดับที่ 3 (มีสารพิษสูงถึง 66.7% ) ในขณะที่ผู้คนนิยมบริโภคกันมากเป็นอันดับต้น ทั้งยังมีราคาดี ราคาขายเฉลี่ยจากหน้าสวนอยู่ที่ 25-45 บาทต่อกิโลกรัม หากมีการจัดการแบบอินทรีย์ได้ ราคาขายจะพุ่งขึ้นไปไม่ต่ำกว่า 70 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ทั้งนั้นมาจากความยากในเรื่องของการจัดการกับแมลงศัตรูพืชที่เผลอไม่ได้ และจัดว่าเป็นพืชปราบเซียนที่ปลูกง่ายแต่ดูแลยาก ทำให้ผลผลิตถั่วฝักยาวยังคงเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่องและไม่เคยมีปัญหาเรื่องผลผลิตล้นตลาด
ถั่วฝักยาว


วงศ์ : Leguminoceae

ชื่อสามัญ : Yard-long bean

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vigna sesquidedalis Koern

ลักษณะจำเพาะของถั่วฝักยาว :


- มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีนและอินเดีย

- นิยมบริโภคเป็นผัก นอกจากนี้ยังคงเป็นถั่วฝักยาวกระป๋องและแช่แข็งส่งออก ตลาดต่างประเทศ ที่สำคัญ คือ ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมันตะวันตก และ แถบตะวันออกกลาง ขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะฮ่องกง สิงคโปร์ นิยมบริโภคกันมาก

- ใน ปี พ.ศ.2554 มีปริมาณการส่งออกถั่วฝักยาว ประมาณ 500 ตัน มีมูลค่าประมาณ 19 ล้านบาท ตลาดต่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศส และ เยอรมนีเป็นต้น / ข้อมูลจากกลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

- ชอบอากาศค่อนข้างร้อน กลางวัน 20-30 องศา / กลางคืน 16 - 24 องศา ชอบแสงแดดตลอดวัน ลำต้นเป็นเถาเลื้อย เลื้อยเกาะแบบทวนเข็มนาฬิกา ปลูกแบบขึ้นค้างให้ผผลผลิตดีกว่า

- เป็นพืชตระกูลถั่ว ฤดูเดียว มีอายุสั้น ปลูกเพียง 2 เดือน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกวัน

- มีรากแก้วลึกเพียง 6-8 นิ้ว มีรากแขนงแผ่กระจายตามผิวดิน มีปมรากถั่ว (ไรโซเบียม ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ)

- ดอก เป็นแบบสมบูรณ์เพศ เหมือนพืชตระกูลถั่วทั่วไป เกิดเป็นช่อระหว่างข้อบนลำต้น ความชื้น ความเข้มและความยาวของแสง(วันสั้น-วันยาว) มีอิทธิพลต่อการออกดอก

- ดอกถั่วฝักยาวจะบานในช่วงเช้า แล้วหุบในตอนบ่ายวันเดียวกัน ถั่วฝักยาวจะพร้อมผสมเกสรในวันที่ดอกบาน

- หลังจากผสมเกสรแล้ว กลีบดอกจะร่วง และจะมีการพัฒนาเป็นฝักต่อไป

- เมล็ดอ่อนมีสีเขียว เมล็ดแก่มีสีน้ำตาลแดง - ขาว - ดำ - แดงสลับขาว ตามแต่สายพันธุ์

- ปลูกในสภาพแล้งหรือน้ำน้อยได้

- ปลูกได้ตลอดทั้งปี ให้ผลผลิตดีสุดช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤศจิกายน

- ในปี พ.ศ. 2552 - 2553 มีพื้นที่ปลูกถั่วฝักยาวทั่วประเทศ ประมาณ 6,500 ไร่ ผลผลิตโดยรวมประมาณ 110,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ประมาณ 1,500 กิโลกรัมต่อไร่(ข้อมูลการผลิตพืชรายจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร)

- พื้นที่ปลูกถั่วฝักยาวที่สำคัญ ได้แก่ ราชบุรี นครปฐม สระบุรี ปทุมธานี อ่างทอง นครนายก นครราชสีมา หนองคาย อุดรธานี บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง นครสวรรค์ เชียงใหม่ ลำปาง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
- http://www.rakbankerd.com
- http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ebooks
- http://www.doa.go.th
- http://www.vegetweb.com/ถั่วฝักยาวไร้ค้าง
- http://www.doa.go.th/cv/search_list.php
- http://www.dailynews.co.th/agriculture/349834
- http://www.thaiseed.co.th
- https://www.facebook.com/agriculturemag
- http://www.doa.go.th/pvp/images
- http://www.ktaseed.com/product2.html
- http://www.sorndangkarnkaset.com
- หน่วยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ สำหรับท่านที่สนใจ สอบถามข้อมูลและซื้อเมล็ดพันธุ์ได้ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
24-29°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×