ข้าว
วงจรข้าว
การป้องกัน สาหร่ายวัชพืชในนาข้าว
10 ตุลาคม 2551
5,807
สาหร่ายนับเป็นวัชพืชที่สำคัญในนาข้าวเพราะจะทำให้การดูดซึมอาหารและแร่ธาตุของต้นข้าวด้อยประสิทธิภาพลงทำให้ผลผลิตของข้าวตกต่ำ
สาหร่ายไฟ
สาหร่ายไฟ วิทยาศาสตร์ Chara zeylanica Kl.ex.willd.

ลักษณะทางพฤษศาสตร์
สาหร่ายไฟเป็นวัชพืชน้ำ เป็นพืชชั้นต่ำ เซลเดียว หรือหลายเซลต่อกันเป็นสาย (filamentous algae) มีสีเขียวจัดในระยะแรก ๆ แล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่ ลำต้นเป็นท่อกลมเล็ก ๆ ต่อกันเป็นปล้อง ใบแตกออกมาจากข้อต่อ ต่อมาก็มีใบย่อย แตกเป็นรูปวงกลม ที่ระหว่างใบย่อย แยกออกจากใบเดิมมีอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย (ogonium) ลักษณะกลมสีเหลืองอยู่ใต้อวัยวะเพศผู้
(antheridium) มีลักษณะกลมสีส้ม จึงขยายพันธุ์ด้วยการผสมพันธุ์ ส่าหร่ายไฟนี้มีชื่อเรียกว่า สาหร่ายเหม็น ในจังหวัดนครราชสีมา สาหร่ายร้อนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาหร่ายชนิดนี้มีกลิ่นคาวปลา และน้ำในบริเวณที่มีสาหร่ายชนิดนี้ระบาดจะมีอุณหภูมิสูงกว่าน้ำที่ไม่มีสาหร่ายไฟชนิดนี้

การแข่งขันกับข้าว
สาหร่ายไฟทำให้ข้าวในบริเวณที่พบระบาด ใบเหลือง ลำต้นแคระแกรน ไม่แตกกอ จำนวนรวงต่อต้นน้อย เมล็ดในรวงน้อย ผลผลิตลดลงในที่สุด เป็นวัชพืชที่เจริญเติบโตในน้ำ ตั้งแต่ระดับ 10-50 ซม. ชอบชึ้นในดินที่เป็นด่างเล็กน้อย เจริญเติบโตได้ดีในเขตชลประทาน เพราะมีการถ่ายเทน้ำอยู่เสมอ สาหร่ายไฟจึงสามารถแพร่กระจายได้ทางน้ำ นอกจากนั้นยังแพร่กระจายได้ด้วยลม คนและสัตว์ แม้กระทั่งพันธุ์ข้าวที่ส่วนขยายพันธุ์สาหร่ายติดไปกับเมล็ดพันธุ์ข้าว ก็ไปแพร่กระจายสาหร่ายไฟในแหล่งปลูกอื่นได้

การป้องกันกำจัด
- ใช้พันธุ์ข้าวที่มีลักษณะใบปรกดิน คล้ายต้นตะไคร้ ทำให้เกิดการบังลมระหว่างกอข้าวได้ดี และทำให้สาหร่ายไฟไม่สามารถเจริญเติบโตได้
- ใช้อัตราการปลูกสูง ให้ต้นข้าวขึ้นอย่างหนาแน่น เพื่อให้ใบข้าวปกคลุมพื้นที่ป้องกันไม่ให้สาหร่ายไฟเจริญเติบโตได้
- ระบายน้ำออกจากแปลงนา เป็นบางช่วงเพื่อกำจัดสาหร่ายไฟ
- สารเคมี thiobencarb, nitrofen และ oxadiazon ในอัตรา 320, 320 และ 160 กรัม สารออกฤทธิ์/ไร่ ประมาณ 7-10 วัน หลังปักดำหรือหว่านข้าว
- ใช้แหนแดง Azola pinnuta R.Br. ปกคลุมบริเวณพื้นที่ที่มีสาหร่ายไฟระบาดเพื่อบังแสงสว่าง ชงักการเจริญเติบโตของสาหร่ายไฟได้แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×