พืชเศรษฐกิจ
ปาล์มน้ำมัน
โรคที่เกิดบนใบปาล์มน้ำมัน
27 ตุลาคม 2554
3,918
โรคที่เกิดบนใบย่อยหรือทางใบของปาล์มน้ำมันในแปลงปลูก เป็นโรคที่พบเสมอแต่ไม่ทำความเสียหายรุนแรง ส่วนมากจะพบโรคบนทางใบที่มีอายุมากซึ่งเป็นทางล่าง ๆ เชื้อสาเหตุโดยมากเกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราดำ หรือ โรคใบจุดสาหร่าย เป็นต้น โรคใบจุดที่มีความสำคัญทำความเสียหายในระยะต้นโตคือ โรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อรา Cercospora ซึ่งระบาดทำความเสียหายในแถบแอฟริกา ส่วนทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีรายงานพบโรคนี้
++ โรคใบจุดสาหร่าย (Agal spot, Red rust) ++

สาเหตุ : เกิดจากเชื้อรา Cephaleuros virescence Kunze

ลักษณะอาการ :เกิดจุดแผลเล็ก ๆ ขนาดเท่าหัวเข็มหมุดที่ด้านบนของใบย่อยบนทางล่าง ๆ อาจพบก้านทางล่าง ๆ หรือก้านช่อดอก ต่อมาแผลขยายตัวเป็นตุ่มแผลสีน้ำตาลแดงซึ่งเป็นที่สร้าง zoosporore ของเชื้อรา ขนาดแผลโตเต็มที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-3 มม. แผลมองดูคล้ายกำมะหี่ หากอาการของโรครุนแรงแผลจะรวมตัวกัน ทำให้แผลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 1 ซม. เมื่อขูดส่วนที่เป็นตุ่มแผลออกพบว่าผิวใบด้านล่างไม่ถูกทำลาย บริเวณรอบ ๆ แผลแสดงให้เห็นว่าโรคนี้ไม่มีอันตรายกับปาล์มน้ำมัน เพียงแต่เป็น epiphyte บนใบเท่านั้น ผลเสียหายเกิดเนื่องจากบดบังแสงเป็นการกีดขวางการสังเคราะห์แสงของใบปาล์มน้ำมัน ซึ่งเกิดบนทางใบที่แก่เท่านั้น

การแพร่ระบาด : เชื้อราสร้าง zoospore ซึ่งแพร่กระจายไปกับน้ำฝนหรือการให้น้ำไปยังบริเวณอื่นบนใบเดียวกันหรือบนใบอื่น ในฤดูฝนการเกิดโรคสูงเนื่องจากปริมาณความชื้นสูง

การป้องกันกำจัด : เนื่องจากการเกิดโรคของเชื้อรา C. virescence ไม่ทำลายส่วนของพืชแต่จะรบกวนการสังเคราะห์แสงเท่านั้น ดังนั้นการตัดแต่งทางล่าง ๆ ที่แสดงอาการของโรคออก จะเป็นทางป้องกันการเกิดโรคไม่ให้ลุกลามได้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ศรีสุรางค์ ลิขิตเอกราช นักวิชาการโรคพืช 8 ว. สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช."โรคปาล์มน้ำมัน"ในเอกสารวิชาการลำดับที่ 16/2547ปาล์มน้ำมัน,หน้า 119-141.กรุงเทพฯ.กรมวิชาการเกษตร.2548.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×