อีเมล
รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ทุ่งรวงทอง 
 
แก้ปัญหาดินเค็ม-เปรี้ยว
ทีมรักบ้านเกิด 26 พฤษภาคม 2553
รมช.เกษตรและสหกรณ์ รับสนองพระราชดำริ แก้ปัญหาดินเค็ม-เปรี้ยว
3,687

นายศุภชัย โพธิ์สุ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยและมีพระราชดำรัสในเรื่องปัญหาดินเปรี้ยวและดินเค็มมาโดยตลอด ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระราชดำรัส จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาที่ดินเร่งรัดดำเนินการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน โดยเบื้องต้นกรมพัฒนาที่ดินได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับหมอดินอาสาทั้งประเทศ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการแก้ปัญหาเรื่องดินทั้งระบบ ทั้งปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินเป็นกรดเป็นด่าง รวมทั้งดินเสื่อมสภาพ โดยจะนำองค์ความรู้ทีได้จากการฝึกอบรมไปประกอบกับองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งความต้องการของเกษตรกรและคนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อแก้ปัญหาดินอย่างยั่งยืน

นายศุภชัยกล่าวว่า พื้นที่ที่ยังมีปัญหาเรื่องดินที่เป็นพื้นที่นำร่องที่กรมพัฒนาที่ดินเข้าไปแก้ปัญหาขณะนี้ มีหลายพื้น อาทิ พื้นที่ปากพนัง ที่ จ.นครศรีธรรมราช พื้นที่สำริด จ.นครราชสีมา นอกจากนั้นยังมี จ.อุดรธานี บางส่วน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินกำลังเร่งรัดแก้ปัญหาเป็นการเร่งด่วน

"ผมสั่งให้กรมพัฒนาที่ดินเร่งดำเนินการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็ม โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินการให้ปรากฏ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ลงไปดูแลในพื้นที่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่มีปัญหา ให้นำดินไปตรวจวิเคราะห์และแนะนำส่งเสริมกระบวนการปรับปรุงดิน เพื่อให้เกษตรกรได้เห็นและเชื่อมั่นถึงแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถปลูกพืชได้" นายศุภชัย กล่าว

ขอบคุณเนื้อหาข่าว

แนวหน้า
www.naewna.co.th
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×