สัตว์ปีก
ไก่พื้นเมือง(ไก่ชน)
การรักษาและป้องกันโรคขี้ขาวในไก่พื้นเมือง
30 พฤษภาคม 2556
2,363
จากการประกาศเตือนโรคขี้ขาวในไก่พื้นเมืองในพื้นที่เทศบาลตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาวบ้านต่างก็เตรียมพร้อมรับมือและหาวิธีป้องกันโรค เพื่อดูแลไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงไว้อย่างระมัดระวัง
จากการลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2555 เพื่อติดตามการระบาดของโรคขี้ขาวในไก่พื้นเมืองนั้น พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากในเรื่องของแนวทางการรักษาและป้องกันโรค ซึ่งได้สัมภาษณ์ คุณเจิม นวลศรี เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพ ถึงเทคนิคเคล็ดลับการเลี้ยงไก่ไม่ให้เป็นโรค ซึ่งคุณเจิม นวลศรี ยินดีที่จะแบ่งปันการรักษาและป้องกันโรคขี้ขาวที่ตนเองนั้นใช้มานานนับสิบปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เจิม นวลศรี. สัมภาษณ์, 16 กันยายน 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
24-29°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×