สัตว์-แมลงศัตรูพืช
วิธีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
การทำหมันแมลงวันทอง
30 พฤศจิกายน 2558
4,732
ปัจจุบันแมลงวันทองเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรในหลายๆพื้นที่ เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและการขยายพันธุ์ที่ได้ปริมาณมากๆ ทำให้ประชากรแมลงวันทองมีมากขึ้นทุกวัน เพราะอัตราการขยายพันธุ์แมลงวันทองต่อตัวเมีย 1 ตัว สามารถขยายพันธุ์ได้ลูก 50 ตัว ต่อ 1 วัน และจะออกมาเป็นเพศผู้และเมียอย่างละครึ่ง และเวลาแค่ 10 วัน หลังจากวันที่ออกมาก็สามารถขยายพันธุ์ได้ ทำให้เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในหลายๆพื้นที่ ซึ่งในแต่ละพื้นที่ต่างหาวิธีการกำจัดที่แตกต่างกัน แต่ในส่วนของคุณชนะพล โห้หาญ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทน. ได้ใช้วิธีการทำหมันแมลงวันทอง เป็นการตัดวงจรการขยายพันธุ์ ซึ่งได้ผลดีและสามารถพิสูจน์ได้ เข้ามาแก้ไขปัญหาแมลงวันทองในพื้นที่หมู่บ้านของตน
++ วัสดุ-อุปกรณ์ ++

1. กับดักแมลงวันทอง

2. กล่องเก็บแมลงวันทอง

++ วิธีการทำ ++

1. เริ่มจากการเก็บแมลงวันทองในพื้นที่ด้วยกับดักแมลงวันทอง หลังจากนั้นจึงนำไปเพาะพันธุ์ที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทน.

2. พอเพาะพันธุ์จนได้แมลงวันทองที่มีแถบข้างตัวสีขาว ก็จะนำไปฉายรังสีนิวเคลียร์เพื่อทำให้แมลงวันทองเป็นหมัน ก่อนนำใส่กล่องเก็บแมลงวันทองเพื่อนำไปปล่อยในพื้นที่ที่ดักจับแมลงวันทองมา เพื่อควบคุมปริมาณการขยายพันธุ์ของแมลงวันทอง

++ ประโยชน์ ++

การทำให้แมลงวันทองเป็นหมันแล้วไปปล่อยในแหล่งธรรมชาติ จะช่วยในการยับยั้งการขยายพันธุ์แมลงวันทองเพื่อให้มีการลดปริมาณลงและเป็นการตัดวงจรชีวิตของแมลงวันทองโดยการใช้แมลงวันทองด้วยกันตามหลักธรรมชาติ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ชนะพล โห้หาญ เกษตรกรบ้านดอกโสน หมู่ที่ 1 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×