ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
สูตรการทำอาหารปลาแบบประหยัดต้นทุน
30 มีนาคม 2554
25,169
การทำอาหารปลา ทางทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน หลายๆจังหวัดคงได้เคยนำเสนอกันไปแล้ว แต่วันนี้ทีมงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสระบุรีได้ไปบุกบ้านสวนของคุณประวิทย์ อรรถวิเวก เกษตรกรผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำสวนผสมผสานจากการรับราชการผันตัวมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัว ได้ลงมือทำเองโดยการพัฒนาพื้นที่ที่มีอยู่ให้เป็นเงินและแลกกับหยดเหงื่อทุกหยด การทำอาหารปลาของคุณประวิทย์ จะใช้กับปลาที่เลี้ยงไว้ ก็คือ ปลาจาระเม็ด ปลาดุก ปลานิล

คุณประวิทย์ อรรถวิเวก ปัจจุบันอายุ 62 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่5 ตำบลบางหลวง อ.บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนที่จะมาทำการเกษตรแบบจริงจังก็ได้รับราชการครูมาก่อนและได้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเมื่อปี 2547 และได้หันมาทำการเกษตรแบบจริงจัง หลังจากเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด อาจารย์ประวิทย์ก็ได้นำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทำอยู่แล้วให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ปลูกพืชผักและผลไม้ต่างๆ

คุณประวิทย์  อรรถวิเวก  ปัจจุบันอายุ 62 ปี  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ 5 ตำบลบางหลวง  อำเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ก่อนที่จะมาทำการเกษตรแบบจริงจังก็ได้รับราชการครูมาก่อนและได้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเมื่อปี2547และได้หันมาทำการเกษตรแบบจริงจัง  หลังจากเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด  อาจารย์ประวิทย์ก็ได้นำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทำอยู่แล้วให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น  ปลูกพืชผักและผลไม้ต่างๆ  และเมื่อมีเวลาว่างหลังเกษียณก็ได้มาปรับปรุงผลไม้ในสวนที่ปลูกไว้  มีการศึกษาค้นคว้า  เรียนรู้  การทำการเกษตรแบบอินทรีย์หรือการปลูกพืชโดยใช้สารชีวภาพ  ได้แก่การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ  ฮอร์โมนไข่  สารสกัดชีวภาพ  ในการทำการเกษตร  และพื้นที่ภายในสวนก็ไม่ยอมปล่อยให้ให้เปล่าประโยชน์  ในน้ำก็จะเลี้ยงปลาหลายชนิดและในสวนก็มีการศึกษาการปลูกไม้ผล  โดยอาจารย์ประวิทย์จะปลูกเองทุกต้น  ขยายพันธุ์เอง  และดูแลเอาใจใส่  ส่วนผลไม้ที่ขึ้นชื่อนั้นก็คือ  ส้มโอพันธุ์ขาวหอมเป็นพันธุ์ดั้งเดิมที่หายไปแต่อาจารย์ก็นำพันธุ์มาขยายไว้  มะขามเทศ  ฝรั่งฯลฯอีกมากมายที่อาจารย์ประวิทย์ได้ปลูกไว้ที่สวนด้วย

การทำอาหารปลา ทางที่มงานร่วมด้วยช่วยกัน หลายๆจังหวัดคงได้เคยนำเสนอกันไปแล้ว แต่วันนี้ทีมงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสระบุรีได้ไปบุกบ้านสวนของคุณประวิทย์ อรรถวิเวก เกษตรกรผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำสวนผสมผสานจากการรับราชการผันตัวมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัว ได้ลงมือทำเองโดยการพัฒนาผืนที่ที่มีอยู่ให้เป็นเงินและแลกกับหยดเหงื่อทุกหยด การทำอาหารปลาของคุรประวิทย์ จะใช้กับปลาที่เลี้ยงไว้ ก็คือ ปลาจาระเม็ด ปลาดุก ปลานิล

  
เทคนิคการทำอาหารปลา
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
1.ฟางข้าว 50 กิโลกรัม
2.มูลไก่ 50 กิโลกรัม
3.EM หรือน้ำหมักชีวภาพสูตรใดก็ได้ 1 ลิตร
4.กากน้ำตาล 10 กิโลกรัม
5.น้ำ 10 ลิตร
 
วิธีการทำ
จะนำฟางหั่นให้เป็นท่อนเล็กๆแล้วก็นำมาคลุกเคล้ากับมูลไก่แล้วพักไว้  หันมาผสม EM กับน้ำแล้วก็เทกากน้ำตาลลงไปผสมคนให้เข้ากัน  แล้วนำไปราดในฟางที่คลุกกับมูลไก่แล้ว  คลุกให้เข้ากัน  เสร็จแล้วแบ่งออกเป็น4 กองเท่าๆกัน แล้วนำไปวางไว้ตามมุมบ่อปลา  เพื่อให้เป็นอาหารปลาให้ปลามากินเอง  และแนะนำให้ทำในที่ร่มเพื่อรักษาจุลินทรีย์ด้วย
 

แหล่งที่มาของข้อมูล :
คุณประวิทย์ อรรถวิเวก
ที่อยู่ : หมู่ที่5 ตำบลบางหลวง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×