ข้าว
ภูมิปัญญาชาวนา
การทำฮอร์โมนทางด่วนไข่ไก่
26 กุมภาพันธ์ 2554
7,453
จากการประสบการณ์ทำนา ของคุณลุงบุญทาน พุฒหอม เกษตรกรจากชุมชนบ้านโคกสุข หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ถือว่าเป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในด้านของการทำนาแบบลดต้นทุนการผลิต โดยได้คิดค้นและทดลองหลากหลายสูตร จนประสบผลสำเร็จ ตนจึงต้องการเผยแพร่สูตรต่างๆ ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจได้นำไปทดลองใช้ โดยมีวิธีการดังนี้

คุณบุญทาน  พุฒหอม

                   คุณลุงบุญทาน  พุฒหอม  จากความตั้งใจและทุ่งเท จึงทำให้สามารถปรับการทำนามาเป็นรูปแบบไร่นาสวนผสม  จนเป็นผลสำเร็จเป็นรูปแบบไร่นาสวนผสม  จนเป็นผลสำเร็จเป็นแปลงนาตัวอย่าง  ลดต้นทุนการผลิตได้  ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  สารเคมี  โดยการทำปุ๋ยอินทรีย์  ทำน้ำหมักเป็นฮอร์โมน  ใช้สารสะเดาเป็นสารขับไล่แมลง  จนเป็นที่ยอมรับจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ  ได้รับรางวัลมากมาย  อาทิ  นายกสมาคมผู้ใช้น้ำดีเด่นระดับภาค  เกษตรกรดีเด่นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  ประกาศนียบัตรเกษตรกรเข้มแข็งเครือข่ายตำบลหนองเต่า  ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรภายนอก ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสุข  เรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์  การทำน้ำหมักหอยปูปลา  น้ำหมักผลไม้  ฟักทอง  มะละกอ  การทำน้ำยาเอนกประสงค์ใช้ในครัวเรือนการประชุมสมาชิกของกลุ่ม  จะแนะนำให้สมาชิกลดต้นทุนการผลิต  เช่น  ทำนาไม่นิยมให้จุดฟางในแปลงนา  ให้ใช้น้ำหมักช่วยย่อยฟาง  ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี  ใช้สารสะเดาแทนสารเคมี  ใช้ฮอร์โมนทำเองแทนฮอร์โมนเคมีในท้องตลาด

 

การทำฮอร์โมนทางด่วนไข่ไก่

 

วัตถุดิบ

1.ไข่ไก่  1  กก.

2.น้ำตาลสีรำ  1  กก.

3.ยาคูลท์  1  ขวด

4.แป้งข้าวหมาก  1  ก้อน

5.น้ำมะกรูด  100  ซีซี

***การทำน้ำมะกรูด

วัตถุดิบ

1.มะกรูดผ่าซีก  3  กก.

2.น้ำตาลสีรำ  1  กก.

3.น้ำสะอาด  10  ลิตร

วิธีการทำ

-นำมะกรูดมาผสมคลุกเคล้ากับกากน้ำตาล แล้วไปเทใส่ถังหมักเติมน้ำลงไปหมักไว้ 1เดือน ก็สามารถนำไปใช้ได้***

 

วิธีการทำ

-นำไข่ไก่และวัตถุดิบอื่นๆ ใส่เครื่องปั่น ปั่นจนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นก็เทใส่ขวดโหล

-คนเพิ่มอากาศทุกวัน ทิ้งไว้ 7 – 15วัน นำไปใช้ได้

 

วิธีใช้

***เป็นฮอร์โมนเร่งข้าวตั้งท้องออกรวง  หรือข้าวที่มีอายุ 75วัน (เร่งข้าวออกก่อนกำหนด 7วัน)

***ข้าวที่ออกรวงหมดแล้วและข้าวหอม  ห้ามฉีด  เพราะจะทำให้ข้าวสุกเร็วและท้องอาจข้าวเมล็ดแตก

 

ภูมิปัญญาจาก : คุณบุญทาน  พุฒหอม  ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

แหล่งที่มาของข้อมูล :  ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 เครือข่ายสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี


แหล่งที่มาของข้อมูล :
คุณบุญทาน พุฒหอม
ที่อยู่ : ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
25-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×