ฮอร์โมนน้ำมะพร้าวบำรุงข้าว

จำนวนผู้ชม 4470 คน
พิมพ์หน้านี้
จากการประสบการณ์ทำนา ของคุณลุงบุญทาน พุฒหอม เกษตรกรจากชุมชนบ้านโคกสุข หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ถือว่าเป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในด้านของการทำนาแบบลดต้นทุนการผลิต โดยได้คิดค้นและทดลองหลากหลายสูตร จนประสบผลสำเร็จ ตนจึงต้องการเผยแพร่สูตรต่างๆ ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจได้นำไปทดลองใช้ โดยมีวิธีการดังนี้


คุณบุญทาน  พุฒหอม

                   คุณบุญทาน  พุฒหอม เกษตรกรจากชุมชนบ้านโคกสุข  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  มีความเชี่ยวชาญในการทำนาข้าวแบบลดต้นทุน  ซึ่งได้ทำมาแล้วกว่า 7ปี จนปัจจุบันสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ปฏิบัติจริงให้กับเกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งจากจะทำนาแล้วนั้น ตนก็ยังได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำ  การใช้น้ำในด้านการเกษตรในพื้นที่ตำบลหนองเต่า นอกจากนั้นก็ยังได้มีการวางแผนการทำนาและการวางแผนการตลาด  ซึ่งถือว่ามีการทำงานอย่างเป็นระบบ

คุณลุงบุญทาน  พุฒหอม  จากความตั้งใจและทุ่งเท จึงทำให้สามารถปรับการทำนามาเป็นรูปแบบไร่นาสวนผสม  จนเป็นผลสำเร็จเป็นรูปแบบไร่นาสวนผสม  จนเป็นผลสำเร็จเป็นแปลงนาตัวอย่าง  ลดต้นทุนการผลิตได้  ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  สารเคมี  โดยการทำปุ๋ยอินทรีย์  ทำน้ำหมักเป็นฮอร์โมน  ใช้สารสะเดาเป็นสารขับไล่แมลง  จนเป็นที่ยอมรับจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ  ได้รับรางวัลมากมาย  อาทิ  นายกสมาคมผู้ใช้น้ำดีเด่นระดับภาค  เกษตรกรดีเด่นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  ประกาศนียบัตรเกษตรกรเข้มแข็งเครือข่ายตำบลหนองเต่า  ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรภายนอก ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสุข  เรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์  การทำน้ำหมักหอยปูปลา  น้ำหมักผลไม้  ฟักทอง  มะละกอ  การทำน้ำยาเอนกประสงค์ใช้ในครัวเรือนการประชุมสมาชิกของกลุ่ม  จะแนะนำให้สมาชิกลดต้นทุนการผลิต  เช่น  ทำนาไม่นิยมให้จุดฟางในแปลงนา  ให้ใช้น้ำหมักช่วยย่อยฟาง  ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี  ใช้สารสะเดาแทนสารเคมี  ใช้ฮอร์โมนทำเองแทนฮอร์โมนเคมีในท้องตลาด

ฮอร์โมนน้ำมะพร้าว

 

ทางด่วนฮอร์โมนน้ำมะพร้าว

 วัตถุดิบ

1.น้ำมะพร้าว  1  ลิตร

2.นมสด  1  ลิตร

3.ไข่ไก่  1  กก.

4.น้ำตาลทรายรำ  1  กก.

5.น้ำหมักชีวภาพ  50  ซีซี

6.แป้งข้าวหมาก  1  ก้อน

 วิธีการทำ

-นำไข่ไก่ไปบดให้ละเอียด (บดทั้งเปลือก)

-เมื่อบดเรียบร้อยแล้วก็นำมาผสมกับวัตถุดิบที่เหลือทั้งหมด คนให้เข้ากัน  ใส่ถังหมัก หมักไว้ 15วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้เลย

 วิธีการใช้

-สำหรับฉีดพ่นข้าว  ในอัตรา  น้ำหมัก 20ซีซี ต่อ  น้ำ 20ลิตร ช่วยให้ข้าวมีน้ำหนัก

-สำหรับฉีดผลไม้ทุกชนิด ในอัตรา  น้ำหมัก 40ต่อ  น้ำ 20ลิตร ช่วยในการออกดอก

 

ภูมิปัญญาจาก : คุณบุญทาน  พุฒหอม  ต.หนองเต่า  อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

แหล่งที่มาของข้อมูล :  ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 เครือข่ายสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี


แหล่งที่มาของข้อมูล :
คุณบุญทาน พุฒหอม
ที่อยู่ : ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี