อบรมการเลี้ยงหมูหลุมโดยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ

จำนวนผู้ชม 624 คน
พิมพ์หน้านี้
จากการสัมภาษณ์ นายสมบูรณ์ ศรีสุบัติ (ลุงนิล)เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 จังหวัดชุมพร เวลา 15.00 น. วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2555 ในหัวข้อเรื่อง รับสมัครเกษตรกรฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงหมูหลุมแบบธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว

นายสมบูรณ์ ศรีสุบัติ(ลุงนิล)เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 จังหวัดชุมพร กล่าวว่าการเลี้ยงหมูหลุมแบบธรรมชาติช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้ถึง 50 - 70 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเน้นการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น และการใช้พืชผักนานาชนิดที่ปลูกในสวนพืชคอนโด 9 ชั้น มาใช้เลี้ยงหมูเป็นหลัก ที่สำคัญไม่ต้องทำความสะอาดพื้นคอกบ่อย ช่วยลดมลภาวะของเสียจากการเลี้ยงหมู ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีแมลงวัน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมในชุมชน ได้ปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับการปลูกพืชคอนโด 9 ชั้นในสวนอีกด้วย
นายสมบูรณ์ ศรีสุบัติ(ลุงนิล)เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 จังหวัดชุมพร ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงหมูหลุมแบบธรรมชาติ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้เป็นอย่างมาก นอกเหนือจากการประสบความสำเร็จเรื่องการปลูกพืชคอนโด 9 ชั้น การเลี้ยงหมูหลุมแบบธรรมชาติก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน ลุงนิล จึงริเริ่มโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงหมูหลุมขึ้น โดยเกษตรกรที่สนใจจะเข้าร่วมรับการอบรมฟรี สามารถโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เลขที่ 14 ม.6 บ้านทอน-อม ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร โทร. 087-4660596 ซึ่งลุงนิลกล่าวว่า ต้องโทรมาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าก่อน เพราะว่าแต่ละวันลุงนิลมีการอบรมในหัวข้ออื่นๆด้วยเช่นเดียวกัน

แหล่งที่มาของข้อมูล : สมบูรณ์ ศรีสุบัติ. สัมภาษณ์, 3 กรกฎาคม 2555.
เรียบเรียงโดย : อรวรรณ รักษาผล เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร