ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
ตู้เลี้ยงปลาและบ่อเลี้ยงปลา
เทคนิคการใช้น้ำหมักสาหร่ายสีเขียว บำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลา
30 กรกฏาคม 2555
11,062
ในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลามักประสบปัญหา น้ำในบ่อเน่าเสียง่าย โดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก บ่อซีเมนต์ และบ่อดิน ซึ่งน้ำไม่ไหลเวียน จึงทำให้ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อยขึ้น เนื่องจากเมื่อฝนตกหนัก ทำให้อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนแปลง ปลาจะกินอาหารได้น้อยลง ทำให้มีอาหารเหลือตกค้างภายในบ่อ ส่งผลให้น้ำเน่าเสียเร็วขึ้น
สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาที่ประสบปัญหาปลาตายในช่วงฤดูฝน เนื่องจากน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาเน่าเสีย ทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ คือ การใช้น้ำหมักสาหร่ายสีเขียวบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดีๆ ของคุณคำใหม่ บริบาล ปราชญ์เกษตรบ้านหนองดุม ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งคุณคำใหม่ ได้ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ Farmer info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี FM 102.75 MHz. ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอราศีไศล จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ว่า การเลี้ยงปลาในช่วงฤดูฝนนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงควรดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะปลามักจะเป็นโรค และมีอัตราการตายสูง โดยสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปลามีอัตราการตายสูง คือ น้ำที่ใช้เลี้ยงเน่าเสีย และมีกลิ่นเหม็น เนื่องจากในช่วงที่ฝนตกหนักปลาจะไม่กินอาหาร ทำให้มีอาหารเหลือตกค้างในบ่อเลี้ยงปลา ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถแก้ปัญหานี้ได้ โดยช่วงฝนตกหนักไม่ควรให้อาหารปลา และลดปริมาณอาหารลงครึ่งหนึ่งในวันที่ท้องฟ้ามืดครึ้ม ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะช่วยให้น้ำไม่เน่าเสียเร็วแล้ว ยังช่วยให้ไม่สิ้นเปลืองอาหารอีกด้วย และถ้าเสริมด้วยการใช้น้ำหมักชีวภาพที่ทำจากสาหร่ายสีเขียว ช่วยบำบัดน้ำเสีย ยิ่งจะช่วยให้เกษตรกรเลี้ยงปลาในช่วงฤดูฝนนี้ได้อย่างไม่มีปัญหา ซึ่งคุณคำใหม่ ได้ให้ขั้นตอน วิธีทำน้ำหมักสาหร่ายสีเขียว เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลา ดังนี้

วิธีการทำน้ำหมักสาหร่ายสีเขียว
วัตถุดิบ
1. สาหร่ายใต้น้ำ 30 กิโลกรัม
2. กากน้ำตาล 10 กิโลกรัม
3. EM แบบเจือจาง 10 ลิตร
4. น้ำ 20 ลิตร
5. ถังหมักขนาด 100 ลิตร

   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×