การดูแลลูกวัวหลังคลอดในกรณีแม่วัวตาย

จำนวนผู้ชม 914 คน
พิมพ์หน้านี้
จากการสัมภาษณ์สัตวแพทย์หญิงพชรมน ทองเฟื่อง สัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกาญจนดิษฐ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.20 น. โดยคุณนงพงา ไกรวิลาศ เกี่ยวกับปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว เมื่อแม่วัวคลอดลูกออกมาแล้วแม่วัวตาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุ การตกเลือด หรือ การติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างเฉียบพลัน ฯลฯ ทำให้ลูกวัวที่เกิดออกมานั้นไม่ได้รับนมน้ำเหลืองจากแม่วัว จึงทำให้ลูกวัวขาดภูมิคุ้มกัน เกษตรกรผู้เลี้ยงจึงต้องดูแลและเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพื่อลดอัตราการตายของลูกวัวที่เกิดใหม่

สัตวแพทย์หญิงพชรมน ทองเฟื่อง สัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกาญจนดิษฐ์ กล่าวว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวต้องดูแลลูกวัวอย่างใกล้ชิด คือ
1. เริ่มจากการนำลูกวัวไปไว้ในที่ไม่มีลมโกรก และสะอาด เพราะลูกวัวต้องการอยู่ในที่ที่อุ่นพอสมควร
2. หาซื้ออุปกรณ์ขวดนมเพื่อใส่นมป้อนลูกวัว
3. หานมทดแทน นมแม่วัว โดยแนะนำให้ไปตามฟาร์มที่เลี้ยงวัวนม ขอซื้อน้ำนมดิบมาให้ลูกวัว โดยใส่ขวดและป้อนให้ลูกวัวกิน 2-3 ชั่วโมงต่อครั้ง โดยให้สังเกตุอาการของลูกวัว หากซึม และร้อง ก็สามารถนำน้ำนมวัวดิบมาใส่ขวดและป้อนให้กินได้เลย ถ้าน้ำนมดิบที่ซื้อมายังเหลือให้นำใส่ถุงแช่ในอุณหภูมิแช่แข็ง และไม่ควรแช่ไว้นานเกิน 5 วัน เพราะถ้านำมาอุ่นให้ลูกวัวกิน อาจจะทำให้ลูกวัวท้องเสียได้ ก็จะเป็นปัญหาตามมาอีก
4. ถ้าในกรณีหาซื้อน้ำนมดิบไม่ได้ ให้ซื้อนมผงสำหรับลูกวัวมาผสมให้วัวกิน อัตราส่วนผสม นม : น้ำ เท่ากับ 1 : 8
5. ถ้าหากวัวมีอาการท้องเสียสามารถแจ้งปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เพื่อเข้าไปดูแลเรื่องการให้ยาปฏิชีวนะ
สัตวแพทย์หญิงพชรมน ทองเฟื่อง กล่าวเพิ่มเติมว่า เพียงเท่านี้ก็สามารถลดอัตราการตายของของลูกวัวหลังคลอดในกรณีแม่วัวตายได้ หรือถ้าเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวประสบปัญหาในการเลี้ยงลูกวัวหลังคลอดในกรณีแม่วัวตาย ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 087-7736586
แหล่งที่มาของข้อมูล : พชรมน ทองเฟื่อง. สัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกาญจนดิษฐ์. สัมภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2555.

เรียบเรียงโดย : นงพงา ไกรวิลาศ. เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร.