การปลูกและดูแลรักษาสะเดาทวายพันธุ์ขาวผ่อง

จำนวนผู้ชม 11031 คน
พิมพ์หน้านี้
คุณเอกสิทธิ์ ขาวผ่อง เกษตรกรผู้ทำสวนสะเดา จากจุดเริ่มต้นที่ได้รับพันธุ์สะเดามาจากพี่ชายซึ่งเป็นนักวิชาการเกษตร คุณเอกสิทธิ์ได้นำมาปลูกไว้พื้นที่สวน จนสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณเอกสิทธิ์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสะเดาพันธุ์นี้จะออกดอกนอกฤดูโดยจะออกดอกก่อนสะเดาทั่วไป 4 เดือน ซึ่งสะเดาทั่วไปจะออกดอกระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม แต่สะเดาทวายพันธุ์นี้จะเริ่มออกดอกตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตดอกได้นานถึง 5 เดือน ทำให้จำหน่ายได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 80-120 บาท ซึ่งเหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ โดยมีวิธีการปลูกและวิธีการดูแลรักษาดังนี้

สภาพพื้นที่ : สะเดาเป็นพืชที่ชอบพื้นที่ดอน ไม่มีน้ำขังบริเวณโคนต้น แต่ถ้าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำจะต้องมีขั้นตอนการพูนโคนให้เป็นหลังเต่า นอกเหนือจากนี้ควรเป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึงตลอด เนื่องจากสะเดาเป็นพืชที่ต้องการแสงมาก ไม่ชอบความชื้นจนเกินไป

การปลูกสะเดาทวายพันธุ์ขาวผ่อง
•ระยะการปลูก 6x6 เมตร (ในพื้นที่ 1 ไร่ สามารถปลูกได้ประมาณ 45 ต้น)
•ทำการขุดหลุม กว้างxลึก ประมาณ 50X50 ซม.
•รองก้นหลุมโดยการเตรียมดินในหลุมคลุกเคล้ากับปุ๋ยคอกและปุ๋ยสูตร 16-11-14 รองก้นหลุมก่อนปลูก
•นำต้นพันธุ์สะเดาพันธุ์ขาวผ่องลงปลูกในหลุมที่ขุดเตรียมไว้ ทำการกลบดินให้แน่น

เทคนิคการดูแลรักษาสะเดาทวายพันธุ์ขาวผ่องให้ออกดอกมาก
•เมื่อสะเดาเติบโตมีอายุประมาณ 5-6 เดือน ให้ทำการพูนโคนสะเดาเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
•เมื่อสะเดามีความสูงประมาณ 1 เมตร ควรหมั่นเด็ดยอดให้แตกทรงพุ่มต่ำประมาณ 3-4 ครั้งเพื่อให้แตกสาขาพุ่มเตี้ยและกว้างเพื่อที่จะได้ดอกที่ออกตามยอด ทำให้มีปริมาณดอกสะเดาจำนวนมาก
•เมื่อสะเดาออกดอกก็สามารถตัดดอกไปจำหน่ายได้
**การตัดช่อดอกสะเดา ต้องทำการตัดก้านให้สั้นที่สุด เพราะสะเดาทวายพันธุ์นี้ ถ้าตัดช่อดอกให้สั้นแล้วก้านนั้นจะสามารถแตกดอกให้เก็บอีก 3-4 ครั้ง**
•การให้น้ำ ควรให้น้ำในช่วงที่แล้งจัดเท่านั้น เนื่องจากสะเดาทวายพันธุ์ขาวผ่องจะไม่ชอบน้ำ ถ้าได้รับน้ำมากจะส่งผลให้สะเดาชะงักการเจริญเติบโต
•การใส่ปุ๋ย ห้ามใส่ขี้วัว ขี้ควาย รวมถึงมูลของสัตว์ที่กินใบทุกชนิดเนื่องจากมูลสัตว์เหล่านี้มีจำนวนธาตุไนโตรงเจนสูง จะส่งผลให้เผือใบไม่ออกดอก ให้ทำการใส่ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้เป็ด สัตว์ที่เลี้ยงอาหารผสมเนื่องจากมีอาหารครบดีที่สุด
•ห้ามปลิดใบหรือตัดยอดอ่อนไปรับประทานหรือนำไปขายบ่อยๆ เนื่องจากสะเดาจะแตกยอดใหม่มาแทนทำให้สะเดาออกดอกน้อย

ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677 (ID 4544)
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร