สัตว์น้ำเค็ม
กุ้งขาวแวนาไม
การเลี้ยงกุ้งร่วมกับสาหร่ายไส้ไก่
09 กรกฏาคม 2555
5,045
จากการลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ สัมภาษณ์ คุณประจวบ คำขาว นักวิชาการประมง ในวันที่ 08 มิถุนายน 2555 เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งร่วมกับสาหร่ายไส้ไก่ ซึ่งวิธีนี้ใช้ได้ทั้งกับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำและกุ้งขาวแวนนาไม โดยกุ้งที่เลี้ยงร่วมกับสาหร่ายไส้ไก่มีอัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตดี วิธีการนี้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีความเค็มของน้ำตั้งแต่ 0-15 พีพีที ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสาหร่ายไส้ไก่ ที่สำคัญลักษณะพื้นบ่อควรมีเปลือกหอยหรือเศษก้อนหินหรือวัสดุเล็กๆ ที่สาหร่ายสามารถยึดเกาะได้กระจายอยู่บนพื้นบ่อ
โดยหลังเสร็จสิ้นการเลี้ยงเกษตรกรไม่ควรตากบ่อ แต่ควรนำน้ำเข้าหลังจากนั้นจะหว่านสาหร่ายไส้ไก่ลงไป ในบ่อในอัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยร็อค-ฟอสเฟต ในอัตราประมาณ 250 กิโลกรัมต่อไร่ ทิ้งไว้จนกระทั่งสาหร่ายเจริญเติบโตและมีปริมาณสาหร่ายไม่ต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่บ่อ ซึ่งสามารถทำให้มีอาหารธรรมชาติเพียงพอสำหรับลูกกุ้งในระยะแรก จากนั้นจึงปล่อยลูกกุ้งขาวในอัตราความหนาแน่นประมาณ 40,000-60,000 ตัวต่อไร่ ไม่มีการให้อาหารกุ้งจนกระทั่งสาหร่าย ในบ่อมีปริมาณน้อยมาก หรือกุ้งเริ่มคุ้ยหาอาหาร(ประมาณ 30-50 วัน หลังจากปล่อยลูกกุ้ง) จึงเริ่มหัดให้กุ้งกินอาหารสำเร็จรูป โดยให้อาหารเพียงเล็กน้อยวันละ 2 มื้อ จากนั้นจึงเริ่มเช็คยอและปรับอาหารภายในยอ อาหารกุ้ง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประจวบ คำขาว. นักวิชาการประมง(บ.เอกชน). สัมภาษณ์, 08 มิถุนายน 2555
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×