ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
เทคนิคการทำอาหารปลาแบบลดต้นทุน
05 มิถุนายน 2555
1,256
นายอรุณ ขันโคกสูง เกษตรกรที่ได้แนะนำวิธีการทำอาหารเลี้ยงปลากินพืชแบบลดต้นทุน เพื่อช่วยให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนค่าหัวอาหาร ซึ่งในปัจจุบันมีราคาค่อนข้างแพง เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีทุนน้อย แต่ต้องการให้ปลาได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด จึงได้แนะนำเทคนิคการทำอาหารเลี้ยงปลาแบบลดต้นทุน ไว้ดังนี้
นายอรุณ กล่าวว่า สูตรการทำอาหารปลานี้เกษตรกรสามารถทำใช้เองได้ โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด วัสดุที่ใช้ก็หาได้ง่าย สามารถนำไปเลี้ยงปลาให้เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยมีค่าใช้จ่ายน้อย ทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีวัตถุดิบและวิธีการทำดังนี้

วัตถุดิบที่ต้องเตรียม
1.แหน 5 กิโลกรัม
2.รำละเอียด 1 กิโลกรัม
3.น้ำหมักปลา 1 ลิตร

วิธีการทำ
นำแหนและรำละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นเทน้ำหมักปลาลงไป 1 ลิตร คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้ง ก็สามารถนำไปใช้เป็นอาหารเลี้ยงปลาได้โดยปั้นเป็นก้อนๆ โยนให้ปลากิน(อัตราส่วนนี้สามารถเลี้ยงปลาโตได้ 3,000-4,000 ตัว/วัน)

การนำไปใช้
เมื่อปลาอายุได้ประมาณ 1 เดือนเศษ นำอาหารปลาแบบลดต้นทุนไปให้ปลากินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลาเช้าหรือเวลาเย็นก็ได้ โดยให้บ่อละ 1 กิโลกรัม ในบ่อมีปลาประมาณ 3,000 ถึง 4,000 ตัว เกษตรกรจะมีค่าต้นทุนอาหารปลา เพียงค่ารำละเอียดมื้อละ 2 บาทเท่านั้น ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 6 - 8 เดือน ก็จับปลาไปขายได้ น้ำหนักตัวละประมาณ 3 ขีด วิธีนี้จะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารลงได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าช่วงใดในแหล่งน้ำไม่มีแหน เกษตรกรจะใช้ต้นกล้วยแทน โดยนำมาหั่น และตำให้ละเอียดก่อน จึงนำไปคลุกกับรำละเอียดและน้ำหมักปลาให้ปลากินแทน ซึ่งก็ได้ผลดีเช่นกัน

เรียบเรียงโดย : พรชัย พิมขุนทด เจ้าหน้าที่ Farmer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อรุณ ขันโคกสูง. สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2555.
   
เรื่องใหม่ล่าสุด
x
ห่อนึ่งไก
23 กุมภาพันธ์ 2561
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×