รูปแบบการเสี้ยงปลาทับทิมในบ่อดิน ของชุมชนริมน้ำมูล

จำนวนผู้ชม 6515 คน
พิมพ์หน้านี้
คุณสำเนียง ทิพย์นาง เกษตรกรบ้านดอนหนองบัว ต. แสนสุข อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี อาชีพหลัก คือ ทำโรงงานแหนม แต่เนื่องจากมีความสนใจในด้านการเกษตร และต้องการหารายได้เสริม บวกกับมีพื้นที่ คุณสำเนียงจึงได้ทำการขุดบ่อเลี้ยงปลา รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 6 ปี


คุณสำเนียง ทิพย์นาง เกษตรกรบ้านดอนหนองบัว ต. แสนสุข อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี อาชีพหลัก คือ ทำโรงงานแหนม แต่เนื่องจากมีความสนใจในด้านการเกษตร และต้องการหารายได้เสริม บวกกับมีพื้นที่ คุณสำเนียงจึงได้ทำการขุดบ่อเลี้ยงปลา รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 6 ปี

คุณสำเนียง ทิพย์นาง

คุณสำเนียง ทิพย์นาง เกษตรกรบ้านดอนหนองบัว ต. แสนสุข อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี มีความเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงปลา เช่น ปลานิล ปลาทับทิม และปลาดุก เป็นต้น

ปลาที่เลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นปลาทับทิม ซึ่งเป็นปลาที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์มาเป็นอย่างดี ลักษณะเด่น คือ เป็นปลาที่มีเนื้อผนังช่องท้องสีขาวสะอาด ต่างจากเนื้อปลาชนิดอื่น โดยทั่วไปจะมีผนังช่องท้องเป็นสี เทาดำ โดยมีเกล็ดและผิวหนังเป็นสีแดงซึ่งถือเป็นสีมงคล เหมาะกับการจัดเลี้ยงเทศกาลต่าง ๆ เป็นต้น ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะการส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น ทั้งในรูปของแช่แข็งทั้งตัวและฟิลเลต

ปลาทับทิม

 ปลาทับทิม มีคุณสมบัติพิเศษที่จะเป็นปลาเนื้อเศรษฐกิจ คือ หัวเล็ก สันหนา มีปริมาณเนื้อมากถึง40 % ของน้ำหนัก เติบโตเร็วเนื้อขาวแน่นละเอียด รสชาติดีมากและมีโภชนาการสูง
 

คุณสำเนียงจะไม่ปล่อยปลาพร้อมกัน แต่จะปล่อยเป็นชุดๆ ห่างกันประมาณ 1 เดือน เพื่อเวลาปลาออกสู่ตลาดจะได้ไม่พร้อมกัน

ขั้นตอนการเลี้ยงปลา

การปล่อยปลา

การปล่อยลูกปลาลงบ่อในบ่อดิน
คุณสำเนียง ทิพย์นาง จะสั่งปลามาจากฟาร์มที่จังหวัดขอนแก่นมาเลี้ยง เพื่อความถูกต้องและยุติธรรมกับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย จึงต้องมีการสุ่มนับปลาในถุงว่ามีปริมาณถูกต้องครบถ้วนตามปริมาณที่สั่งหรือไม่

การนำลูกปลาลงปล่อยในบ่อ เราต้องนำถุงบรรจุลูกปลามาแช่น้ำในบ่อที่เราจะปล่อยประมาณ 30 นาทีก่อน เพื่อให้ลูกปลาปรับสภาพเสียก่อน

หลังจากแช่ไว้ประมาณ 30 นาที ก็สามารถปล่อยปลาลงเลี้ยงในบ่อได้เลย ปริมาณการปล่อยคุณสำเนียงจะปล่อย 50,000 ตัว/บ่อ (บ่อขนาด12x30 เมตร)

 การให้อาหาร

การให้อาหาร
อาหารจะเป็นอาหารผสม ระหว่างปลาป่น+รำ+อาหารสำเร็จรูป (ในอัตราส่วนที่เหมาะสม)ให้ตอนเช้าและตอนเย็นของทุกวัน เมื่อปลาอายุประมาณ 1.5 – 2 เดือน คุณสำเนียงจะให้อาหารสดบด เช่นหัวไก่ ไส้ไก่ ผสมกับรำ และหัวอาหาร จะทำให้ปลาโตเร็ว และประหยัดต้นทุนด้วย (เฉพาะปลาดุก)

บ่อเลี้ยงปลา

การดูแล/จัดการ

การเลี้ยงต้องมีการควบคุมคุณภาพน้ำให้เหมาะสมตลอดระยะเวลาการเลี้ยง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ

ปลาทับทิม

ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือน ก็สามารถจับขายได้ ขนาดตัวละ 7-8 ขีด ราคาขาย จะอยู่ที่ 50-60 บาท/กก. โดยจะมีแม่ค้าขาประจำมารับซื้อถึงบ้าน


แหล่งที่มาของข้อมูล :
คุณสำเนียง ทิพย์นาง
ที่อยู่ : หมู่ที่14 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี