สูตรอาหารหมูขุนตามช่วงน้ำหนัก

จำนวนผู้ชม 31846 คน
พิมพ์หน้านี้
สุระสายฟาร์ม ศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของการทำการปศุสัตว์แบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ศึกษาดูงานในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน และ การศึกษาเรื่องการทำไบโอแก๊สจากขี้หมูเพื่อใช้ในครัวเรือน


 

สุระสายฟาร์ม ศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของการทำการปศุสัตว์แบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ศึกษาดูงานในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน และ การศึกษาเรื่องการทำไบโอแก๊สจากขี้หมูเพื่อใช้ในครัวเรือน   

 

คุณสหภาพ สุระสาย เจ้าของสุระสายฟาร์ม เกษตรกรหนุ่มรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดในการทำการเกษตรแบบเลี้ยงสัตว์ผสมผสาน มีการเลี้ยงสัตว์ต่างๆมากมายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ซึ่งรายได้หลักมาจากการเลี้ยงหมูขุนกว่า 100 ตัว สร้างรายได้ประมาณเดือนละ 15,000 บาทพร้อมเผยแพร่สูตรอาหารหมูขุนตามช่วงน้ำหนัก ให้ได้รับทราบกันดังนี้ 

 

สูตรอาหารหมูขุนบำรุงตามช่วงน้ำหนัก

1.สูตรอาหารหมูขุนน้ำหนัก 30-60 กิโลกรัม

ส่วนผสม
- ปลายข้าว จำนวน 67.70 กิโลกรัม
- รำละเอียด จำนวน 15 กิโลกรัม
- กากถั่วเหลือง จำนวน 9.5 กิโลกรัม
- ปลาป่น จำนวน 6 กิโลกรัม
- ไดแคลเซียมฟอสเฟต จำนวน 1.20 กิโลกรัม
- เกลือ จำนวน 3.5 ขีด
- ฟรีมิกซ์ จำนวน 2.5 ขีด


วิธีการและการนำไปใช้  นำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำไปให้หมูกินวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น บำรุงหมูระหว่างน้ำหนัก 30 – 60 กิโลกรัม
 

2.สูตรอาหารหมูขุนน้ำหนัก 60 – 100 กิโลกรัม
ส่วนผสม
- ปลายข้าว จำนวน 56.2 กิโลกรัม
- รำละเอียด จำนวน 30 กิโลกรัม
- กากถั่วเหลือง จำนวน 8 กิโลกรัม
- ปลาป่น จำนวน 4 กิโลกรัม
- ไดแคลเซียมฟอสเฟต จำนวน 1.10 กิโลกรัม
- เปลือกหอย จำนวน 2 ขีด
- เกลือ จำนวน 3.5 ขีด
- ฟรีมิกซ์ จำนวน 2.5 ขีดวิธีการและการนำไปใช้  นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำไปให้หมูกินวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น บำรุงหมูระหว่างน้ำหนัก 60 – 100 กิโลกรัม
 

3.สูตรอาหารบำรุงแม่หมูระหว่างตั้งท้อง
ส่วนผสม

- ปลายข้าว จำนวน 61 กิโลกรัม
- รำละเอียด จำนวน 30 กิโลกรัม
- กากถั่วเหลือง จำนวน 2.5 กิโลกรัม
- ปลาป่น จำนวน 4 กิโลกรัม
- ไดแคลเซียมฟอสเฟต จำนวน 1.5 กิโลกรัม
- เปลือกหอย จำนวน 4 ขีด
- เกลือ จำนวน 3.5 ขีด
- ฟรีมิกซ์ จำนวน 2.5 ขีด


 

วิธีการและการนำไปใช้  นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำไปให้หมูกินวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น บำรุงแม่หมูช่วงเริ่มตั้งท้องจนกระทั่งคลอด
 

4.สูตรอาหารบำรุงแม่หมูระหว่างให้นม
ส่วนผสม

- ปลายข้าว จำนวน 55.5 กิโลกรัม
- รำละเอียด จำนวน 30 กิโลกรัม
- กากถั่วเหลือง จำนวน 8 กิโลกรัม
- ปลาป่น จำนวน 4 กิโลกรัม
- ไดแคลเซียมฟอสเฟต จำนวน 1.5 กิโลกรัม
- เปลือกหอย จำนวน 4 ขีด
- เกลือ จำนวน 3.5 ขีด
- ฟรีมิกซ์ จำนวน 2.5 ขีด

วิธีการและการนำไปใช้  นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำไปให้หมูกินวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น บำรุงแม่หมูหลังคลอด ซึ่งเป็นการบำรุงช่วงแม่หมูให้นม จนกระทั่งลูกหมูหย่านม


ข้อดีของอาหารหมูสูตรผสมเอง
1.ลดต้นทุนการผลิตในเรื่องของค่าหัวอาหารบำรุงหมูขุน
2.ทำให้หมูได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมสำหรับช่วงน้ำหนัก ทุกระยะเวลาการเจริญเติบโต

 

สุระสายฟาร์ม ศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของการทำการปศุสัตว์แบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ศึกษาดูงานในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน และ การศึกษาเรื่องการทำไบโอแก๊สจากขี้หมูเพื่อใช้ในครัวเรือน ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 50/1 หมู่ 1 บ้านกุงชัย ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  คุณสหภาพ สุระสาย หมายเลขโทรศัพท์ 084-829-2940

 


แหล่งที่มาของข้อมูล :
คุณสหภาพ สุระสาย
ที่อยู่ : หมู่ที่1 บ้านกุงชัย ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ