สูตรอาหารหมูเร่งการเจริญเติบโตแบบประหยัดต้นทุน

จำนวนผู้ชม 5426 คน
พิมพ์หน้านี้
อาหารหมู หรือส่วนผสมต่าง ๆ ของอาหารหมู เป็นอีกอย่างที่มีความสำคัญสำหรับหมู ที่เกษตรกรได้ทำการเลี้ยงไว้ ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู แต่ละรายหรือแต่ละพื้นที่จะมีวิธีการและเทคนิคต่างๆ ที่แตกต่างกันไป เพื่อที่จะเลี้ยงหมูของตนเอง ให้มีความเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ แต่จะให้หมูเจริญเติบโตเต็มที่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ เกษตรกรหลาย ๆ ท่านต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนในการเลี้ยงด้วย ซึ่งคุณสุรชัย บุญคง เกษตรกรผู้ทำไร่นาสวนผสมผสาน ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู ก็เป็นเกษตรกรอีกรายหนึ่งที่ได้คิดค้นวิธีการหรือสูตรอาหารในการเลี้ยงหมู เพื่อให้หมูที่ตนเลี้ยงไว้มีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที และประหยัดต้นทุน ด้วยวิธีการและเทคนิคง่ายๆ ดังนี้


วัสดุอุปกรณ์ในการทำอาหารหมูเร่งการเจริญเติบโตแบบประหยัดต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำอาหารหมูเร่งการเจริญเติบโตแบบประหยัดต้นทุน

 

วัสดุอุปกรณ์ในการทำอาหารหมูเร่งการเจริญเติบโตแบบประหยัดต้นทุน

  1. อาหารหมู  5  ถ้วย

  2. รำอ่อน  2  ถ้วย

 วัสดุอุปกรณ์ในการทำอาหารหมูเร่งการเจริญเติบโตแบบประหยัดต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำอาหารหมูเร่งการเจริญเติบโตแบบประหยัดต้นทุน

 

 3. ปลายข้าว (ไม่ต้ม)  2  ถ้วย

 4. ปลายข้าว    1  ถ้วย     (นำไปต้ม)

 5. เกลือป่น  1  ถุงเล็ก

วิธีการทำหมูเร่งการเจริญเติบโตแบบประหยัดต้นทุน

 

 

วิธีการทำหมูเร่งการเจริญเติบโตแบบประหยัดต้นทุน

  1. นำปลายข้าวที่ได้  1   ถ้วยตวง  ไปต้มให้สุก

  2. นำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน  แล้วก็สามารถนำไปเลี้ยงหมูได้เลย

วิธีการนำอาหารหมูเร่งการเจริญเติบโตแบบประหยัดต้นทุนไปใช้

  นำส่วนผสมที่ได้ไปเลี้ยงหมูได้เลย  ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น  สามารถนำไปเลี้ยงหมูได้  9  ตัว  ต่อ 1 มื้อ   (หมูขนาด 15 – 30 กิโลกรัม

 


แหล่งที่มาของข้อมูล :
คุณสุรชัย บุญคง
ที่อยู่ : หมู่ที่6 ตำบลตรอกปลาไหล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี