พืชผัก
ฟักทอง
เพิ่มผลผลิตฟักทอง ด้วยเทคนิคการต่อดอกและล่อด้วยนม
08 กุมภาพันธ์ 2553
19,823
ฟักทอง เป็นพืชตระกูลแตงที่มีลักษณะเดียวกันกับพี่น้องในตระกูล คือ มีดอกแบบไม่สมบูรณ์เพศ ในหนึ่งต้นจึงมีทั้งดอกเพศผู้และเพศเมียแยกกันอยู่ ดังนั้น ในการผลิตฟักทอง จำต้องอาศัยการผสมเกสรจาก แมลง ลม น้ำ ธรรมชาติ และตัวผู้ปลูกเข้าช่วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อต้น/ต่อไร่เพิ่มขึ้นและเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งเทคนิคดังกล่าวนิยมเรียกกันจนติดปากผู้ปลูกฟักทองด้วยกันว่า "การต่อดอก" ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
ลักษณะของดอกฟักทอง : ฟักทองจะออกเป็นดอกเดี่ยวอยู่ตามข้อใบ เป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศ กล่าวคือ มีดอกเพศผู้และเพศเมียแยกกันอยู่ในต้นเดียวกัน มีกลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกมีสีเหลือง 5 กลีบ ดอกตัวเมีย จะมีรังไข่กลมยาว 2-5 เซนติเมตร ลักษณะคล้ายผลฟักทองขนาดเล็ก ส่วนของยอดเกสรมี 2-5 แฉก เมื่อดอกตัวเมียได้รับการผสมเกสรแล้วจะพัฒนาไปเป็นผลฟักทองต่อไป

++ การสังเกตดอกตัวเมียและตัวผู้ของฟักทอง ++

ในระยะแรกของการเจริญเติบโต ฟักทองจะมีแต่ดอกตัวผู้ ส่วนดอกตัวเมียจะเริ่มมีตั้งแต่ข้อที่ 12-15 เป็นต้นไป ส่วนใหญ่ดอกที่เกิดปลายเถาและเถาแขนงจะเป็นดอกตัวเมีย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วารสารเส้นทางกสิกรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 163 เดือนมีนาคม.การผลิตฟักทองแบบปลอดภัย.ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร จ.พิจิตร
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×