ข้าว
วงจรข้าว
การทำขนมเทียนแก้ว
2 พฤศจิกายน 2553
24,283
ขนมเทียนแก้วเอี่ยมวิจิตร เริ่มทำเมื่อต้นปี 2541 เป็นขนมไทยประยุกต์ชนิดหนึ่งที่ดัดแปลงมาจากขนมเทียนที่คนส่วนใหญ่รู้จัก โดยการเปลี่ยนตัวขนมที่ทำจากแป้งข้าวเหนียว มาใช้แป้งถั่วเขียวและแป้งมันผสมกัน ทำให้ตัวขนมใสมองเห็นไส้ขนมอยู่ตรงกลาง เมื่อแกะใบตองที่ห่อหุ้มตัวขนม จะร่อนไม่ติดใบตองและไม่ติดมือ ทำให้สะดวกในการรับประทาน ไส้ขนมจะใส่หมูสับและกุ้งแห้งลงไปด้วย เวลารับประทานจะรู้สึกเหนียว นุ่ม แปลกและอร่อย การผลิตจะทำเป็นก้อนเล็ก ๆ พอดีคำ ซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง รับประทานได้เรื่อย ๆ โดยไม่รู้สึกอิ่ม เป็นขนมไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะใช้ใบตองห่อเป็นตัวขนม เหมาะสำหรับรับประทานเป็นของว่างและเป็นของฝากที่ผู้คนรับประทับใจ ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบพิเศษ ขนนเทียนแก้วเอี่ยมจิตร เป็นขนมที่ให้รสชาติอร่อย หารับประทานได้ยาก มีจำหน่ายเฉพาะบางจุดเท่านั้นได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 4 ดาวในปี 2547 และปี 2549 ได้รับเครื่องหมาย อย. และเครื่องหมาย มผช. ขนมเทียนแก้วเอี่ยมวิจิตร เป็นขนมที่เกิดจากภูมิปัญญา ของนายวิเชียร เอี่ยมรักษา เป็นขนมไทยที่ผลิตขึ้นภายในครอบครัว กระบวนการผลิตมีหลายขั้นตอน ต้องช่วยกันทำจึงจะสำเร็จ เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงตั้งชื่อ(ยี่ห้อ) “เอี่ยมวิจิตร” เพื่อลูกค้าจะได้จดจำได้ง่าย กระบวนการผลิตจะใช้วัตถุดิบคุณภาพอย่างดี เน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รสชาติที่อร่อย ชนิดเกินความคาดหมาย และได้นำชื่อยี่ห้อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อปี 2547 และปี 2548

ขนมเทียนแก้ว แม้มีการผลิตภายในครอบครัว แต่ก็มีความสัมพันธ์กับชุมชน ในด้านการ ช่วยเหลือสังคม ในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด โดยเฉพาะในหมู่บ้านเอง กิจกรรมขนมเทียนแก้วได้สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้าน นายวิเชียร เอี่ยมรักษา และภรรยา ได้ช่วยเหลือชุมชนในหมู่บ้าน ผูกพัน เกี่ยวเนื่องกัน มีการถ่ายทอดการผลิตให้กับกลุ่มนักเรียน มีกิจกรรมพึ่งพา และความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างกลุ่มอาชีพ ในหมู่บ้าน คนในชุมชน กลุ่ม องค์กรอื่น 

การทำขนมเทียนแก้ว

ส่วนประกอบ
ขนมเทียนแก้วเอี่ยมวิจิตร เป็นขนมที่เกิดจากภูมิปัญญา ของนายวิเชียร เอี่ยมรักษา เป็นขนมไทยที่ผลิตขึ้นภายในครอบครัว กระบวนการผลิตมีหลายขั้นตอน ต้องช่วยกันทำจึงจะสำเร็จ โดยมีส่วนประกอบที่สาคัญ โดยประมาณ ดังนี้
1. ถั่วเขียว 20 %
2. แป้งถั่วเขียว 25 %
3. แป้งมัน 25 %
4. น้ำตาลทราย 9 %
5. น้ำมันพืช 5 %
6. น้ำสะอาด 5 %
7. เนื้อหมู 5 %
8. กุ้งแห้ง 2 %
9. กระเทียม 2 %
10. พริกไทยป่น 1 %
11. เกลือป่น 1 % 

ขั้นตอนการผลิต
ขนมเทียนแก้วเอี่ยมวิจิตร มีวิธีการผลิตแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ตือ
1. ขั้นตอนการเตรียมใบตอง
2. ขั้นตอนการเตรียมไส้ขนม
3. ขั้นตอนการทำตัวขนมเทียนแก้ว
4. ขั้นตอนการห่อขนม

4.1.ขั้นตอนการเตรียมใบตอง
เริ่มต้นจากการเช็ดใบตองด้วยผ้าให้ใบตองสะอาด แล้วฉีกใบตองให้ได้ขนาดตามต้องการ คือ กว้างประมาณ 12 เซนติเมตร จากนั้นใช้กรรไกรตัดใบตองที่ฉีกแล้ว เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว ใส่ภาชนะพัก

2. ขั้นตอนการเตรียมไส้ขนม
2.1 นำถั่วเขียวกะเทาะเปลือกแช่น้าทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง
2.2 ล้างถั่วที่แช่ให้สะอาดแล้วนึ่งไฟจนถั่วสุก
2.3 ตำถั่วเขียวที่นึ่งสุกแล้วให้ละเอียด
2.4 เตรียมส่วนผสมไส้ขนมให้เรียบร้อย ประกอบด้วย น้ำมันพืช น้ำตาลทราย พริกไทยป่น เกลือป่น กุ้งแห้งปั่นละเอียด หมูสับละเอียด กระเทียม
2.5 ผัดไส้ขนม ชิมให้ได้รสชาติตามความต้องการ (ขั้นตอนการเตรียมไส้ขนมข้อ 2.3 และข้อ 2.4 รวมกัน)
2.6 ปั้นไส้ขนมที่ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นก้อนกลมเล็กขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร แช่ตู้เย็น

3. ขั้นตอนการทำขนม
3.1 ตวงน้ำใส่หม้อแล้วตั้งไฟ
3.2 ชั่งแป้งถั่วเขียว แป้งมัน และน้ำตาลทราย ใส่หม้อที่ตั้งไฟไว้
3.3 ใช้ไม้พายกวนส่วนผสมของตัวขนมที่ตั้งไฟ จนแป้งสุกมีลักษณะเหนียว
3.4 นำแป้งที่กวนสุกแล้วมาปั้นเป็นตัวขนมเทียนแก้ว เป็นก้อนกลมโดยให้ไส้ขนมอยู่ตรงกลางก้อนขนมที่ปั้น จากนั้นนำตัวขนมที่ปั้นแช่ในถาดน้ำมันพืช เพื่อเตรียมห่อด้วยใบตอง

4. ขั้นตอนการห่อขนมเทียนแก้ว
นำใบตองที่ตัดเจียนไว้ มาเป็นรูปกรวย นำตัวขนมที่แช่ในถาดน้ำมันพืช มาใส่แล้วห่อให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมปิรามิด จะได้ขนมเทียนแก้วตามความต้องการ

เคล็ดลับในการผลิต
การเปลี่ยนตัวขนมที่ทำจากแป้งข้าวเหนียว มาใช้แป้งถั่วเขียวและแป้งมันผสมกัน ทำให้ตัวขนมใสมองเห็นไส้ขนมอยู่ตรงกลาง เมื่อแกะใบตองที่ห่อหุ้มตัวขนม จะร่อนไม่ติดใบตองและไม่ติดมือ ทำให้สะดวกในการรับประทาน ไส้ขนมจะใส่หมูสับและกุ้งแห้งลงไปด้วย เวลารับประทานจะรู้สึกเหนียว นุ่ม แปลกและอร่อย การผลิตจะทำเป็นก้อนเล็กพอดีคำ ทำให้รับประทานได้เรื่อยโดยไม่รู้สึกอิ่ม เป็นขนมไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะใช้ใบตองห่อเป็นตัวขนม และมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม

 
 

 

 


 


 


แหล่งที่มาของข้อมูล :
คุณวิเชียร เอี่ยมรักษา
ที่อยู่ : หมู่ที่9 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
24-29°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×