เห็ด
การจัดการเห็ด
การทำชั้นวางก้อนเชื้อเห็ดแบบแขวนลอย
04 มกราคม 2553
16,733
จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนี้ ส่งผลกระทบทำให้พืชภัณฑ์ธัญญาหารทางการเกษตรของเกษตรกรเกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น โรค รา แมลงศัตรูพืช ที่ทำลายพืชชนิดต่างๆจนเกิดความเสียหายจำนวนมาก แต่คุณอุทัย ชุมทอง เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกรรมวิธีการเพาะเห็ด หลายชนิดเป็นหลัก ณ บ้านเขาจันทร์ 2 หมู่ 6 ต.หนองธง อ.ป่าบอน ได้พบปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับการเพาะเห็ด เช่น โรค เชื้อราและแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆที่เข้ามาทำลายในโรงเรือนเพาะเห็ด จากปัญหาดังกล่าวทำให้คุณอุทัยได้พบวิธีแก้และป้องกันกระบวนการเพาะเห็ด แต่ปัญหาที่พบจากการเพาะเห็ดในโรงเรือน เกิดจากโรค ราต่างๆ เพราะการวางก้อนเชื้อเห็ดบนพื้นราบจะเกิดปัญหาดังกล่าวได้ง่าย คุณอุทัย จึงหาวิธีแก้ ซึ่งใช้ภูมิปัญญาของตนเองที่คิดค้นขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาและลดการเกิดโรค ราต่างๆแบบลดต้นทุน มาเป็นการทำชั้นวางก้อนเชื้อเห็ดแบบแขวนลอย โดยมีรายละเอียดการแก้ปัญหาที่สำคัญดังนี้
++ วัสดุ อุปกรณ์ ++

1. ก้อนเชื้อเห็ด

2. เชือกไนล่อน

3. ขวดน้ำดื่มพลาสติก


++ วิธีการทำ ++

1. นำเชือกไนล่องมาตัดตามยาวประมาณ 1.50 เมตร จำนวน 4 เส้น แล้วมัดจุกให้แน่นรวมกันบริเวณปลายของเชือก

2. ทำการตัดหัว ตัดท้ายของขวดน้ำดื่มพลาสติกให้ได้ขนาดเท่าๆกัน แล้วทำให้ขวดแบนเป็นแผ่น พร้อมทั้งเจาะรูที่มุมทั้ง 4 ด้าน เพื่อไว้ใส่เชือกไนล่อนและไว้เป็นตัวรับน้ำหนักของก้อนเชื้อเห็ดที่นำไปวาง

3. นำเชือกไนล่อนที่เตรียมเสร็จแล้วไปแขวนในโรงเรือนเพาะเห็ดให้ได้ระยะห่างเท่าๆกัน พร้อมทั้งนำก้อนเชื้อเห็ดไปวางซ้อนทับกัน แต่เมื่อวางก้อนเชื้อเห็ดไปได้ประมาณ 2 ก้อนให้นำแผ่นขวดพลาสติกที่เจาะรูแล้วใส่ทับลงไปหรือกันเอาไว้เป็นช่วงๆ เพื่อลดแรงอัดและช่วยรับน้ำหนักของก้อนเชื้อเห็ดที่วางซ้อนกัน ซึ่งในหนึ่งแผงของชั้นวางแบบแขวนลอยสามารถวางก้อนเชื้อเห็ดได้ประมาณ 14-16 ก้อน


** ข้อดีของการทำชั้นวางก้อนเชื้อเห็ดแบบแขวนลอย **

1. สามารถป้องกันและกำจัดโรคที่เกิดกับเห็ดได้อย่างเห็นได้ชัด

2. ใช้พื้นว่างในโรงการเพาะให้เป็นประโยชน์

3. ง่ายต่อการจัดการและการเก็บเกี่ยวดอกเห็ด

4. ในพื้นที่3x6 เมตร สามารถเพาะเห็ดได้ประมาณ 1,700-2,000 ก้อน

5. ลงทุนน้อย กำไรมาก เก็บผลผลิตได้นาน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อุทัย ชุมทอง บ้านเขาจันทร์ 2 หมู่ 6 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.นครศรีธรรมราช
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×