หญ้าแพรก

จำนวนผู้ชม 2848 คน
พิมพ์หน้านี้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cynodon dactylon (L.) Pers.
ชื่อสามัญ bermuda grass
ชื่ออื่น -
ประเภท/ชีพจักร หญ้า/อายุข้ามปี

ลักษณะทางชีววิทยา
ลำต้นทอดนาบกับพื้นและยกสูงขึ้นได้ประมาณ 30 ซ.ม. แผ่นใบแหลมเล็กแคบเรียว
ผิวใบเกลี้ยง ลิ้นใบเป็นแผ่นบาง ช่อดอกมี 3-7 ช่อดอกย่อยซี่งอยู่ติดกัน
ตรงปลายโคนก้านเรียงเป็นวงรอบข้อ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด, ไหล และลำต้น
เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินแห้งและชื้นในข้าวไร่และนาดอนนาน้ำฝน
จะขึ้นพร้อมข้าว

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
1. ไถดะเพื่อกลบทำลายหญ้าแพรกซึ่งมักขึ้นจากไหลตั้งแต่ได้รับฝนแรก แต่หากยังขึ้นมาได้อีกอาจต้องไถซ้ำ หากยังมีหลงเหลืออยู่ให้เก็บทำลายไหลและลำต้นให้หมดขณะที่คราดทำเทือก
2. นาหว่านข้าวแห้ง
- เมื่อเริ่มมีฝนหรือจะเริ่มทำนาโดยการหว่านข้าวแห้ง หรือนาหยอดก็ตามควรรอให้หญ้าแพรกที่งอกจากเมล็ดขึ้นมาพอสมควรก่อนแล้วจึงทำการไถดะ
- หลังจากนั้นเว้นช่วงให้มีฝนตกและหญ้าแพรกงอกมาอีกแล้วจึงไถแปร
- และหากจะคราดควรจะทิ้งให้หญ้าแพรกงอกมาอีกครั้ง หลังจากนั้นจึงหว่านข้าวแห้งและคราดกลบ
3.สำหรับนาหยอดหลังข้าวงอกให้กำจัดด้วยการใช้จอบถากก่อนที่ใบข้าวจะเจริญเติบโตยาวปกคลุมผิวดินจนหมดโดยทำ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 หลังข้าวงอก 2 สัปดาห์ และครั้งที่ 2 หลังข้าวงอก 4 สัปดาห์

สารกำจัดวัชพืช
ประเภทก่อนวัชพืชงอก
เช่น ออกซาไดอะซอน, เพนดิเมทาลิน
ประเภทหลังวัชพืชงอก
เช่น โพรพานิล


แหล่งที่มาของข้อมูล : องค์ความรู้เรื่องข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์