พืชผัก
ถั่วงอก
การเพาะถั่วงอกในขวดโหล
03 ธันวาคม 2552
9,161
การเพาะถั่วงอกในขวดโหลเป็นวิธีการที่เหมาะสำหรับการเพาะถั่วงอกกินเองในครอบครัว 1 ขวดโหลก็จะได้ถั่วงอกประมาณ 1 มื้อ อุปกรณ์ในการเพาะก็คือขวดโหล (โหลกาแฟ โหลขนม) สามารถหาได้จากขวดเก่าๆภายในบ้าน
วิธีการก็ง่าย เด็กๆ สามารถทำได้
อุปกรณ์

1. ขวดโหลชนิดใสหรือชนิดสีชาก็ได้

2. ผ้าไนลอนหรือผ้าขาวบาง กว้าง 4 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว

3. ถั่วเขียว 1 กำมือ

ขั้นตอน

1.ล้างถั่วเขียวด้วยน้ำสะอาด แช่ในน้ำอุ่นทิ้งให้เย็น แช่ในน้ำนั้นต่อไปทิ้งไว้ 1 คืน หรืออย่างน้อย 6 - 8 ชั่วโมง

2.หลังจากแช่ถั่วเขียวแล้ว เทถั่วเขียวใส่ขวดกาแฟ ใช้ผ้าไนลอนหรือผ้าขาวบางปิดปากขวด ใช้หนังยางรัดให้แน่นแล้วเปิดน้ำใส่ขวดให้ท่วมเมล็ดถั่วแล้วเทน้ำทิ้ง

3.วางขวดในแนวนอนในถุงกระดาษหรือในที่มืด

4.หลังจากนั้น 3 - 4 ชั่วโมง ให้นำขวดที่เพาะถั่วนี้มาให้น้ำโดยเทน้ำใส่ทางปากขวด แล้วเทน้ำทิ้งเหตุผลที่จำเป็นต้องถ่ายเทน้ำออกจากขวดโหล นั่นเป็นเพราะว่า ในขบวนการงอกของเมล็ดถั่วงอกที่แช่ไว้ในน้ำนั้น เมล็ดถั่วจะดึงก๊าซออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำไปใช้ในระหว่างการงอกและจะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซออกมา สะสมในน้ำ เมื่อน้ำขาดออกซิเจนมากเข้า น้ำก็จะเริ่มเสีย ซึ่งจะส่งผลให้เมล็ดถั่วไม่สามารถงอกต่อไปได้ เนื่องจากขาดออกซิเจนที่จำเป็นต้องใช้ ทำให้จำเป็นต้องถ่ายเทนำเสียและเติมน้ำดีเข้าไปทดแทน เพื่อให้เมล็ดถั่วงอกต่อไปได้และไม่เน่า

5.ทำตามข้อ 4 เป็นเวลา 3 วัน ในระหว่างให้น้ำแต่ละวันจะเห็นถั่วงอกค่อย ๆ โตขึ้น จนวันที่ 3 ถั่วงอกก็จะโตขึ้นแน่น ก็สามารถนำไปรับประทานได้ แล้วนำขวดโหลเปล่าและผ้าไนลอนล้างน้ำให้สะอาด ผึ่งแดดให้แห้ง เพื่อใช้ในการเพาะถั่วครั้งต่อไปแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมคิด จันทร์คง ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.สัมภาษณ์,3 ธันวาคม 2552
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
24-29°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×