ข้าว
วงจรข้าว
การปลูกถั่วพร้าเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินในนาข้าว
7 ตุลาคม 2553
14,359
ถั่วพร้า เป็นพืชประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน เพราะเป็นพืชที่มีธาตุไนโตรเจนในปริมาณสูง สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดินได้ คุณบุญจริง กลิ่นอ่อน เกษตรกรบ้านดอนบ้านจึงทำการปลูกถั่วพร้าในพื้นที่นาข้าว เพื่อปรับสภาพดินก่อนทำการปลูกข้าว

 

การปลูกถั่วพร้าเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินในนาข้าว

ถั่วพร้า

ขั้นตอนแรกต้องทำการไถปรับสภาพพื้นดินก่อนเพื่อให้ดินร่วนสะดวกต่อการหว่านเมล็ดถั่วพร้าโดยทำการไถกลบตอซัง : ก่อนทำการหว่านถั่วพร้าจะทำการไถกลบตอซังด้วยรถไถก่อน ( ซึ่งในอดีตจะทำการเผาตอซัง ) เพื่อให้เศษฟางข้าวและวัชพืชต่างๆ ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยในดิน

 การเตรียมดิน

ประโยชน์ของการไถกลบตอซัง :

-ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

-ดินมีความโปร่งร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี และความหนาแน่นของดินลดลง

-เพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน

 

พันธุ์ถั่วพร้า : ถั่วพร้าที่ให้ใช้เป็นถั่วพร้าเมล็ดขาวสามารถขอได้จากสำนักงานพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด

 

การปลูก :

-ควรปลูกถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสดในช่วงฤดูฝน (ก่อนปลูกข้าว) เช่น ปลายเมษายน-พฤษภาคม

-ทำการไถเตรียมดิน 1ครั้ง เพื่อกำจัดวัชพืช และทำให้ดินร่วนซุยเหมาะกับการงอกของเมล็ด

-ปลูกโดยวิธีหว่าน ใช้เมล็ดถั่วพร้า 10กิโลกรัม หว่านให้ทั่วใน 1ไร่ แล้ว

-พรวนหรือคราดดินกลบเมล็ดบางๆ เพื่อให้เมล็ดจมดิน และงอกดีขึ้น เพราะเมล็ดถั่วพร้ามีขนาดใหญ่

 การปลูกถั่วพร้า

การดูแลรักษา : โดยปกติไม่ต้องมีการดูแลรักษา เพราะปลูกในช่วงฤดูฝน แต่หากไม่มีฝน และสามารถให้น้ำได้ ควรให้น้ำช่วย เพื่อให้ถั่วพร้าเจริญเติบโตได้

 

การไถกลบ : เมื่อถั่วพร้าอายุได้ประมาณ 2เดือนซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ถั่วพร้าออกดอก ให้ทำการไถกลบในขณะที่ไถกลบดินควรมีความชื้นเพื่อลดการสูญเสียธาตุไนโตรเจน หลังไถกลบ ควรทิ้งให้ถั่วพร้าย่อยสลายประมาณ 10-14วัน แล้วจึงปลูกหรือปักดำข้าวตามได้

 

ประโยชน์ของถั่วพร้า : ถั่วพร้า เป็นพืชปุ๋ยสด (พืชที่ปลูกแล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด) ที่เหมาะกับพื้นที่นาดอน ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรจำนวนมาก ว่าทำให้ดินดำและข้าวงามดีเพราะให้น้ำหนักสด (เป็นปุ๋ยอินทรีย์) ถึง 2-3 ตันต่อไร่ เท่ากับเป็นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์จำนวนมากให้แก่ข้าว โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก นอกจากนี้ยังให้ปุ๋ยไนโตรเจน คิดเทียบเป็นปุ๋ยยูเรียได้ถึง 30-39 กิโลกรัมต่อไร่ จึงทำให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนลงได้มาก และทำให้ข้าวมีผลผลิตเพิ่มขึ้น

 

ข้อมูลจาก : คุณบุญจริง กลิ่นอ่อน  บ้านเลขที่ 69 หมู่ 6 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

แหล่งที่มาของข้อมูล :  ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 เครือข่ายสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร


แหล่งที่มาของข้อมูล :
คุณบุญจริง กลิ่นอ่อน
ที่อยู่ : หมู่ที่6 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×