อีเมล
รหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
สวนเงินไร่ทอง 
 
การปลูกพริกไทยแบบไว้พุ่ม เหมาะสำหรับปลูกทานในครัวเรือน
ทีมรักบ้านเกิด 07 ตุลาคม 2552
วิธีปลูกพริกไทยที่แพร่หลายในปัจจุบัน มักจะเป็นแบบปลูกให้เลื้อยขึ้นค้าง ทำให้ยากต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต และต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำค้างให้พริกไทยได้เลื้อยขึ้นไป เป็นวิธีปลูกที่นิยมทำกันเชิงการค้า ผลิตพริกไทใยขายในปริมาณมาก แต่ถือว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงหากจะปลูกพริกไทยทานเองในครัวเรือน เพราะต้องมาเสียเวลาจัดหาค้างให้พริกไทยได้เลื้อยเกาะ จึงกลายเป็นว่าการปลูกพริกไทยเป็นผักสวนครัวต้องใช้พื้นที่และเงินทุนเยอะพอสมควร และ ด้วยแนวคิดดังกล่าว จึงเกิดการประยุกต์วิธีการปลูกพริกไทยทานในครัวเรือน ด้วยการปลูกพริกไทยพุ่ม ที่เป็นผลพวงจากการเลือกกิ่งแก่ที่เคยให้ผลผลิตมาปลูก จึงทำให้พริกไทยออกเป็นพุ่มมากกว่าการเลื้อยขึ้นสู่ที่สูง ซึ่งมีวิธีการปลูกดังนี้
13,539

วิธีการปลูก :

การเตรียมดิน ให้นำปุ๋ยคอก 100 กก. ขุยมะพร้าว 200 กก. ดิน 300 กก. มาผสมให้เข้ากันแล้วใส่ในถุงเพาะชำ

การเลือกกิ่งพันธุ์พริกไทย ให้เตรียมกิ่งพันธุ์พริกไทย โดยให้เลือกกิ่งพันธุ์แก่ที่เคยให้ผลผลิตมาแล้ว ความยาวของกิ่งประมาณ 30 ซม. ตัดออกมาเตรียมไว้แล้วทำความสะอาดกิ่งโดยการปลิดใบแห้งตายออกให้หมด

**การเลือกกิ่งพันธุ์เป็นขั้นตอนที่สำคัญเนื่องจาก ถ้าเรานำกิ่งพันธุ์ที่อ่อน (ไหลพริกไทย) มาปลูก เราจะได้พริกไทยค้างแทนที่จะได้พริกไทยพุ่มตามที่เราต้องการ**

การเตรียมกิ่งพันธุ์ก่อนปลูก เมื่อได้กิ่งพันธุ์เรียบร้อยแล้วให้นำมาปักในถุงเพาะชำ ถุงละ 3 กิ่ง นำไปวางในที่ร่ม ดูแลโดยการรดน้ำตอนเช้า รดพอชุ่ม อย่าให้มากจนเกินไป ประมาณ 30 วัน ก็สามารถนำไปปลูกในกระถางได้

อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต ประมาณ 5-6 เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้

การดูแลรักษาพริกไทยพุ่มเป็นพืชที่ดูแลรักษาง่าย เพียงใส่ปุ๋ยคอก หมั่นตัดแต่งทรงพุ่มให้สวยงามอยู่เสมอ

ข้อดี : ดูแลง่าย ใช้พื้นที่น้อย ให้ผลผลิตเร็วกว่าพริกไทยค้าง ต้นทุนต่ำ

** ข้อจำกัดในการปลูกพริกไทย** พริกไทยพุ่มจะให้ผลผลิตน้อยกว่าพริกไทยค้าง จึงไม่เหมาะสำหรับการปลูกเพื่อจำหน่าย

ที่มา :

ศูนย์ทางด่วนข้อมูลทางการเกษตร*1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร

---------- ^ ^ -----------

แหล่งอ้างอิง :
พรชัย พรหมพิมาน ชุมชนบ้านบนดอน ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร.สัมภาษณ์,5 ตุลาคม 2552