สัตว์น้ำจืด
ปลาดุก
วิธีการเพาะหนอนแมลงวันเพื่อใช้เลี้ยงปลา
03 ธันวาคม 2552
8,911
ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี่เนื่องจากการเลี้ยงปลาสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีและสามารถกำหนดเวลาในการดูแลได้อย่างชัดเจน แต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ทำการเลี้ยงปลาคือ ต้นทุนในการซื้ออาหาร จากการลงพื้นที่ทีมงานได้พบกับคุณไพโรจน์ เพชรสังกิต เกษตรกรแห่งบ้านทุ่งบิ่น ที่มีบ่อเลี้ยงปลาและมีวิธีการเพาะหนอนแมลงวันเพื่อนำมาใช้เลี้ยงปลา ซึ่งสามารถลดต้นทุนในการเลี้ยงปลาได้เป็นอย่างดี โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
วัสดุ-อุปกรณ์ :
•ตะกร้าพลาสติกแบบรูพรุนขนาด 50 x 100 ซม. สูง 30 ซม.
•เศษกระดูกสัตว์ เช่น หมู ปลา ไก่ 15 กก.
•น้ำหมักชีวภาพ

วิธีการ :
1.ทำร้านสำหรับแขวนหรือวางตะกร้าพลาสติก โดยให้ตะกร้าสูงเหนือผิวน้ำประมาณ 0.8 - 1 เมตร (ที่สำหรับแขวนตะกร้าควรเป็นที่ร่ม เช่นใต้ร่มไม้ริมบ่อปลาเพื่อป้องกันความร้อนจะทำให้หนอนตาย)
2.นำเศษกระดูกสัตว์ เช่น หมู ปลา ไก่ 15 กก.ใส่ไว้ในตะกร้าพลาสติก
3.รอให้แมลงวันมาวางไข่ในตะกร้ากระดูกสัตว์
4.เมื่อแมลงวันวางไข่และฟักเป็นตัวหนอนแล้วให้ใช้น้ำหมักชีวภาพ 20 cc. ผสมน้ำ 5 ลิตร ราดที่ตะกร้าเพาะแมลงวันให้ทั่ว (น้ำหมักชีวภาพจะช่วยในเรืองของการดับกลิ่นเหม็นและจะทำให้หนอนแมลงวันมีตัวโตขึ้น)
5.เมื่อหนอนแมลงวันมีตัวโตขึ้นจะตกลงในบ่อปลาทางรูของตะกร้าเป็นอาหารปลาในที่สุด


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
: นายไพโรจน์ เพชรสังกิต บ้านทุ่งบิ่น ม.5 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
24-29°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×