ข้าว
วงจรข้าว
การจัดการใส่ปุ๋ย N-P-Kในนาข้าว
29 พฤศจิกายน 2553
5,220
หลักในการใส่ปุ๋ยข้าวตามช่วงอายุของข้าว
การใช้ปุ๋ยไนโตรเจน

ช่วงเวลาที่ใส่
ข้าวไวต่อช่วงแสง แบ่งใส่ 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ใส่ในช่วงปักดำหรือหลังปักดำใน 1 สัปดาห์ หรือที่ระยะ 15 – 20 วัน หลังข้าวงอกในนาหว่าน ปริมาณหนึ่งในสามของปุ๋ยไนโตรเจนทั้งหมด
ครั้งที่ 2 ใส่ระยะกำเนิดช่อดอก ( ก่อนข้าวออกดอก 30 วัน ) ปริมาณสองในสามของปุ๋ยไนโตรเจนทั้งหมด

ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง แบ่งใส่ 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ใส่ช่วงปักดำใน 1 สัปดาห์หรือที่ระยะ 15 – 20 วัน หลังข้าวงอกในนาหว่าน ปริมาณหนึ่งในสามของปุ๋ยไนโตรเจนทั้งหมด
ครั้งที่ 2 ใส่ระยะข้าวแตกกอ ( 30 วันหลังใส่ปุ๋ยครั้งแรก ) ปริมาณหนึ่งในสามของปุ๋ยไนโตรเจนทั้งหมด
ครั้งที่ 3 ใส่ระยะข้าวกำเนิดช่อดอก ปริมาณหนึ่งในสามของปุ๋ยไนโตรเจนทั้งหมด

การใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัส
ช่วงเวลาที่ใส่

ใสเป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปักดำหรือก่อนปลูกข้าว ปริมาณทั้งหมดของปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ต้องใส่

การใช้ปุ๋ยโพแทสเซียม
ช่วงเวลาที่ใส่

ทางเลือกที่ 1
ใส่เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปักดำหรือก่อนปลูกข้าวพร้อมปุ๋ย P ปริมาณทั้งหมดของปุ๋ยโพแทสเซียมที่ต้องใส่

ทางเลือกที่ 2
ครั้งที่ 1
ใส่เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปักดำ หรือก่อนปลูกข้าวพร้อมปุ๋ย P ปริมาณครึ่งหนึ่งของปุ๋ยไพแทสเซียมทั้งหมดที่ต้องใส่
ครั้งที่ 2
ใส่พร้อมปุ๋ย N ใส่ระยะข้าวกำเนิดช่อดอก ปริมาณครึ่งหนึ่งของปุ๋ยไพแทสเซียมทั้งหมดที่ต้องใส่
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สำนักงานส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
23-28°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
22-28°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×