การใช้เชื้อ บีที ป้องกันกำจัดหนอนแมลงศัตรูข้าว

จำนวนผู้ชม 3311 คน
พิมพ์หน้านี้
SMS : วิธีใช้เชื้อ Bacillus thuringiensis (บีที) ป้องกันกำจัดหนอนแมลงศัตรูข้าว
วันที่ส่ง SMS : 23 มิถุนายน 2554
เวลา : 10:00 น.
ข้อความ : ข้าว)การใช้เชื้อ บีที ป้องกันกำจัดหนอนแมลงศัตรูข้าว ใช้เชื้อ บีที 250 กรัม นมข้นหวาน 1 กระป๋อง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร *1677 กด 2
ในฤดูกาลปลูกข้าวนาปรัง ปี 2552/2553 สภาพอากาศร้อนจัดขาดน้ำและเกิดการระบาดของหนอนห่อใบข้าว เพื่อการส่งเสริมการปลูกที่ปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี จึงนำมาปฏิบัติในพื้นที่ตำบลแพรก-หนามแดง ตำบลวัดประดู่ เพื่อการป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าว หนอนกอข้าว และยังช่วยกำจัดไข่ของหนอนแมลงศัตรูข้าวในแปลงนาข้าวด้วย แต่เนื่องจากพื้นที่นามีจำนวนพื้นที่มาก จึงแนะนำให้ใช้วิธีขยายเชื้อ บีที เพื่อจะได้ลดต้นทุนการผลิต ผลการใช้จากการสัมภาษณ์เกษตรกร ปรากฏว่าสามารถใช้ปองกันกำจัดและควบคุมการระบาดของหนอนแมลงศัตรูข้าวในแปลงนาข้าวได้

การขยายเชื้อ บีที
1. หัวเชื้อ Bacillusthuringiensis (บีที) สายพันธุ์เคลอสตากี้ หรือ โอซาโว ตัวอย่างชื่อการค้า เช่น ฟอร์แมค, เวอร์แมค ชนิดน้ำ 250 ซีซี ถ้าเป็นชนิดผงใช้ 250 กรัม
2. นมข้นหวาน 1 กระป๋อง
3. น้ำสะอาด 20 ลิตร ใส่ในถังมีฝาปิด
4. นำหัวเชื้อบีที นมข้นหวานใส่ในถังน้ำคนให้เข้ากันปิดฝาถังและให้อากาศโดยใช้ปั๊มลมตู้ปลา ทิ้งไว้นาน 3 วัน
5. เติมนมข้นหวาน 1 กระป๋อง, กากน้ำตาล 1 ลิตรหรือน้ำตาลทราย 1 กิโลกรัม คนให้เข้ากันปิดฝาถังและให้อากาศโดยใช้ปั๊มลมตู้ปลาทิ้งไว้นาน 3 วัน จึงนำไปใช้ได้
6. กรอกใส่ขวดทึบแสงเก็บไว้ในที่เย็นได้นานประมาณ 3 เดือน

การใช้ประโยชน์
1 การนำเชื้อขยายไปใช้ นำเชื้อขยาย 100 – 120 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร
2 ข้อแนะนำในการฉีดพ่น
- ต้องฉีดพ่นในช่วงตอนเย็น ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป หรือช่วงแสงแดดอ่อน ๆ
- ผสมกับสารจับใบ
- ดินควรมีความชื้น
- ฉีดพ่นเมื่อพบตัวหนอนไข่ของผีเสื้อหรือพบร่องรอยการทำลายของหนอนแมลงศัตรูข้าวและฉีดพ่นซ้ำอีกครั้ง ในช่วงระยะ 3 – 5 วัน

ข้อแนะนำ
1. ช่วงอากาศร้อนจัด ควรฉีดพ่นเชื้อ บีที ขยายในช่วงเวลาเย็น เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
2. การขยายเชื้อต่อควรขยายเพียงครั้งเดียว
3. บีที เป็นเชื้อแบคทีเรียที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ รวมทั้งผึ้ง ต่อ แตน ไม่มีผลตกค้างในผลผลิต
4. หนอนศัตรูพืชจะตายได้ ต้องกินแบคทีเรียเข้าไปเท่านั้น จะออกฤทธิ์ ทำลายระบบย่อยอาหารและอวัยวะของแมลง ทำให้ขากรรไกรแข็ง กินอาหารไม่ได้ เคลื่อนไหวช้าจะตายภายใน 2 - 3 วัน
5. บีที สามารถนำไปใช้ร่วมกับสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช แต่ไม่ควรผสมกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มาขององค์ความรู้
1 เอกสารความรู้เรื่องการขยายเชื้อ บีที ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
2 สัมภาษณ์เกษตรกรที่นำไปใช้ พื้นที่นาหมู่ที่ 3 ตำบลแพรกหนามแดง
-นายสมบูรณ์ แดงอรุณ
-นางสายชล แสงแตง
          -น.ส.ชิ้น เจริญเนตร

ชื่อผู้เขียนองค์ความรู้
นายจำลอง ภาณสิต ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 สถานที่ทำงาน สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เบอร์โทรศัพท์ 089-0444052


แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม