หลักการเกษตร
เกษตรประยุกตฺ์
ภูมิปัญญาการการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
09 ตุลาคม 2560
907
จากเด็กบ้านนอกถิ่นอีสานเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงในวันที่ยังหาตัวเองไม่เจอก็มีโอกาสได้พบกับโยคี โยคีบอกว่า มี 2 เรื่องเท่านั้นในทุกวันนี้เองคือเรื่องภายในและเรื่องภายนอกถ้าทำภายในให้ดีและภายนอกให้ดีเราจะค้นพบตัวเอง เรื่องภายในที่ว่าคือการทำสมาธิปรับคลื่นสมอง ส่วนภายนอกคือการฝึกร่างกายการคลีนตัวเองกินอาหารที่ดี การช่วยเหลือผู้คนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยคุณกานต์ไปเป็นอาสาสมัครบ้านอุ่นรักที่กาญจนบุรี,อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรทำอยู่ 4-5ปี จากการฝึกฝนในแบบโยคีทำให้ชีวิตเปลี่ยนเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้น จุดเปลี่ยนของชีวิตคือการได้รู้จักภรรยาคือคุณอโณทัย ภรรยาเป็นคนที่รู้จักตัวเองดีมีความฝันรักในการทำอาหารอยากจะมีร้านอาหารของตัวเองประกอบกับผมก็อยากมีอาชีพภรรยาจึงชวนมาเริ่มต้น ณ ที่แห่งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างไร่ปลูกรักขึ้นมาบนพื้นที่ 60 ไร่
สินค้าเกษตรมีอายุสั้นทำให้เกิดข้อจำกัดในการจำหน่าย เกิดความเสียหายในการขนส่งบอบช้ำ เน่าเสียในระยะเวลาอันสั้นผลผลิตที่ออกมาพร้อมกันทำให้ล้นตลาดราคาสินค้าตกต่ำ เพื่อกระจายความเสี่ยงและก้าวไปอีกขั้นของวิถีเกษตรแห่งความยั่งยืนโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีพื้นที่จำกัดจะทำอย่างไรให้สามารถเลี้ยงตัวและครอบครัวได้การแปรรูปสินค้าเกษตรจึงเป็นทางออกที่ทำให้วิถีเกษตรอินทรีย์มีความยั่งยืน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
คุณกานต์ ฤทธิ์ขจร ไร่ปลูกรัก
130 หมู่1 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราบุรี 70160
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
25-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×