สวนเงินไร่ทอง
SMS สวนเงินไร่ทอง
ถั่วเขียว + ถั่วเหลือง
20 เมษายน 2560 (09:40 น.)
ถั่วเหลืองแกะเมล็ดคละเกรด บจ.ศิริชัยอินเตอร์เทรด จ.พิจิตร 15 บ/กก.-ถั่วเขียวแกะเมล็ดคละเกรด ร้านโสพล จ.พะเยา 22 บ/กก.
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560
ทีมรักบ้านเกิด 20 เมษายน 2560
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
แชร์
23
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×