โรคแอนแทรกโนสมะลิ (Anthracnose)

จำนวนผู้ชม 871 คน
พิมพ์หน้านี้
อาการเริ่มแรกขอพืชที่เป็นโรค คือ จะเริ่มมีจุดสีน้ำตาลอ่อนบนใบ และขยายใหญ่ออกไป ขอบแผลเป็นสีน้ำตาลแก่เห็นได้ชัด และเป็นรอยวงกลมซ้อนกัน เวลาอากาศชื้นบริเวณตรงกลางจะพบสปอร์เกิดเป็นหยดสีส้มอ่อน

สาเหตุ : เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum sp.

อาการของพืชที่เป็นโรค : มะลิที่เป็นโรคนี้ เริ่มมีจุดบนใบสีน้ำตาลอ่อน ซึ่งจะขยายใหญ่ออกไปมีขอบแผลเป็นสีน้ำตาลแก่เห็นได้ชัดเจน แผลที่ขยายกว้างออกไปมีลักษณะเป็นรอยวงกลมซ้อนกัน เนื้อเยื่อของแผลแห้งกรอบ ตรงกลางแผลเวลาอากาศชื้น ๆ จะพบสปอร์เกิดเป็นหยดสีส้มอ่อน ๆ ขนาดแผลขยายใหญ่ไม่มีขอบเขตจำกัดจนดูเหมือนโรคใบแห้งอาการของโรคแอนแทรกโนสในมะลิ


การแพร่ระบาดของโรค : เชื้อราสร้างสปอร์จำนวนมาก จะปลิวไปตามกระแสลมและถูกฝนชะล้างให้โรคแพร่ระบาดยิ่งขึ้น

การป้องกันและกำจัด : ทำโดยการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น ไดเทน เอ็ม 45 สัก 2 - 3 ครั้ง โรคจะหยุดชะงักไปเอง

------------------------- ^ ^ --------------------------
ที่มาและภาพประกอบ:
"มะลิ".คลีนิกพืช.กรมส่งเสริมการเกษตร.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/mali/anthrac.htm