เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พลิกวิกฤตเป็นโอกาส!บิ๊กตู่แนะชาวเกษตรกรกักน้ำสู้ภัยแล้ง ไม่ต้องรอรัฐช่วย
26 ตุลาคม 2558
1,477
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 ถึงประเด็นการแก้ปัญหาภัยแล้งของชาวเกษตรกร ชี้ควรพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากน้ำท่วม ขุดร่องสวนเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามแล้ง และคิดให้ดีถึงช่วงฝนไม่ตกหรือน้ำแล้ง ก่อนจะระบายน้ำท่วมทิ้งทั้งหมด

โดยผู้ใช้น้ำอุปโภคบริโภค หรือใช้น้ำเพื่อการเกษตรยังคงต้องระมัดระวังอย่างที่สุด ในการจะเพาะปลูกพืชในฤดูกาลใหม่ ก็ขอให้ฟังข้อมูลและคำชี้แจงจากทางราชการ เพราะถ้าหากเกิดความเสียหายแล้ว รัฐบาลอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือ เว้นในปัจจุบัน ได้มีโครงการการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชด้วยความสมัครใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง และในทั้งหมดอีก 77 จังหวัด ทั้งหมด รัฐบาลก็จะดูแลให้ สนับสนุนให้ ได้อนุมัติโครงการไปแล้วส่วนหนึ่ง ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันขณะนี้อยากให้มีการเก็บน้ำไว้ในไร่นา ร่องสวน ผมเห็นหลายสวนผลไม้เขาขุดร่องสวนเพิ่มขึ้น มีน้ำเก็บไว้เต็มเลย เขาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในปีหน้า อยากให้ทุกสวน ทุกนา ทุกไร่ ได้ทำอย่างนี้ มีการขุดลอกแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ไม่ต้องรอรัฐบาลมากนัก บางอย่างก็ช่วยตัวเองได้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็มีน้ำแล้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ก่อนที่จะระบายน้ำทิ้งทั้งหมดขอให้ทุกคนคำนึงถึงว่าหากฝนไม่ตก น้ำแล้ง จะเอาน้ำจากที่ไหน รัฐบาลก็หาให้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ จะต้องมีการกำกับดูแลการระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วม ให้สามารถไปเก็บกักไว้ให้ได้มากที่สุดแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พลิกวิกฤตเป็นโอกาส!บิ๊กตู่แนะชาวเกษตรกรกักน้ำสู้ภัยแล้ง ไม่ต้องรอรัฐช่วย". (23 ตุลาคม 2558). ประชาชาติธุรกิจ:

สืบค้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558.เข้าถึงได้จาก :


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1445600684

    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
18-30°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
12-28°C
ชลบุรี
18-28°C
นครศรีธรรมราช
21-27°C
ภูเก็ต
23-28°C